Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę

Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę

20.04.17

W jednostkach samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 milionów zł.

articleImage: Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę fot. Thinkstock

Pytanie:
Gmina ma dochody i przychody na poziomie 60 milionów zł oraz wydatki i rozchody na poziomie 60 milionów zł. Łącznie daje nam to kwotę 120 milionów zł. Jak prawidłowo wyliczyć kwotę do zatrudnienia audytora na umowę o pracę w urzędzie gminy? Czy gmina ma obowiązek zawarcia z audytorem umowy o pracę?

Odpowiedź:

Tak, urząd powinien zatrudnić audytora w ramach umowy o pracę.

Uzasadnienie:
Zgodzie z art. 274 ust. 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 milionów zł. Stosownie do art. 275 u.f.p. audyt wewnętrzny prowadzi:
1. audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo
2. usługodawca niezatrudniony w jednostce.
Odpowiedź na pytanie w kwestii, którą z opcji wybrać w omawianym przypadku zawiera art. 278 ust. 3 u.f.p. Stanowi on bowiem, że w jednostkach samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 milionów zł. Zgodnie z informacją zawartą w treści pytania suma tych wartości wynosi 120 milionów zł. W konsekwencji, audyt wewnętrzny w gminie nie może być przeprowadzony przez firmę zewnętrzną, a w celu jego dokonania należy zatrudnić odpowiednia osobę w ramach umowy o pracę. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE