Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Bezczynności dotyczącej wygaśnięcia mandatu burmistrza nie można zaskarżyć do WSA

Bezczynności dotyczącej wygaśnięcia mandatu burmistrza nie można zaskarżyć do WSA

12.06.17

Bezczynność organu gminy w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.  

articleImage: Bezczynności dotyczącej wygaśnięcia mandatu burmistrza nie można zaskarżyć do WSA fot. Thinkstock

Jeden z mieszkańców gminy wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność rady gminy w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza.

Tłumaczył, iż rada jest zobligowana do zajęcia merytorycznego stanowiska w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza w formie uchwały.

WSA wyjaśnił, iż w sytuacji tego rodzaju bezczynności organów gminy jedynym skutecznym środkiem zmierzającym do usunięcia stanu niezgodnego z prawem jakim jest sprawowanie mandatu burmistrza przez osobę, w stosunku do której winno być podjęta uchwała o wygaśnięciu tegoż mandatu jest wydanie we właściwym trybie odpowiedniego zarządzenia zastępczego przez wojewodę.

Natomiast skutku przywrócenia stanu zgodnego z prawem nie pozwoli osiągnąć orzeczenie sądu administracyjnego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd podkreślił, iż sąd procesując w przedmiocie skargi na bezczynność rady gminy nie jest uprawniony do merytorycznej oceny zaistnienia bądź braku przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

Oceny takiej będzie mógł dokonać dopiero rozpoznając skargę na zarządzenie zastępcze, wojewody, względnie na uchwalę stwierdzająca wygaśnięcie mandatu – uznał sąd.

Zatem bezczynność organu gminy w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Poznaniu z 7 marca 2017 r., sygn. akt II SAB/Po 10/17, nieprawomocne  

Anna Dudrewicz 12.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE