Strona główna » Wiadomości » Finanse komunalne » Blisko 45 mln zł deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych

Blisko 45 mln zł deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych

21.04.17

W ubiegłym roku kalendarzowym deficyt wyniósł 44 735 mln zł – wynika z ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu, dotyczącego wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych.

articleImage: Blisko 45 mln zł deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych fot. Thinkstock

Komunikat Prezesa GUS z dnia 14 kwietnia 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 380) wydany został na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany jest do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.).

Jak wynika z informacji przedstawionych przez prezesa GUS, wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016 wyniósł:
- w 2013 roku: deficyt 68 144 mln zł,
- w 2014 roku: deficyt 59 991 mln zł,
- w 2015 roku: deficyt 46 199 mln zł,
- w 2016 roku: deficyt 44 735 mln zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016 (M.P. z 2017 r. poz. 380)
 

 

Norbert Bonin 21.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE