Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy wójt może nakazać wykoszenie trawy?

Czy wójt może nakazać wykoszenie trawy?

29.06.18

O ile można wyegzekwować np. obowiązek usunięcia odpadów, to nałożenia obowiązku wykoszenia trawy nie sposób uzasadnić, powołując się na odpowiednią podstawę prawną.

articleImage: Czy wójt może nakazać wykoszenie trawy? fot. Thinkstock


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g., właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swojej nieruchomości poprzez wykonywanie szeregu czynności wymienionych w punktach 1-5 tego ustępu. Jednakże wśród nich nie sposób wywieźć obowiązku koszenia traw.

O ile jednak można wyegzekwować, np. obowiązek usunięcia odpadów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, to nałożenia obowiązku wykoszenia trawy nie sposób uzasadnić, powołując się na odpowiednią podstawę prawną. Gdyby wśród trawy rosły chwasty, które zagrażałyby nieruchomości sąsiedniej, powodując degradację gruntu uniemożliwiającą jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to z pozwem o wydanie orzeczenia nakazującego sąsiadowi wykoszenie trawy mógłby zwrócić się właściciel działki sąsiedniej do sądu powszechnego w trybie przepisów prawa sąsiedzkiego (art. 144 w zw. z art. 140 ustawy z 23.04.1964 r. - kodeks cywilny).

Rosnąca trawa nie powoduje degradacji gruntu, zatem nie znajdzie zastosowania ani art. 363 ustawy z 27.04. 2001 r. - prawo ochrony środowiska, ani u.u.c.p.g., bo jak uzasadnić, że bujna, nieporośnięta chwastami trawa ma negatywny wpływ na środowisko, chociaż działka, w szczególności niezabudowana, nie powinna być porośnięta trawą, bo nie jest to łąka, na której kosi się trawę w celu uzyskania siana.

Także wątpliwe byłoby zastosowanie art. 117 § 1 ustawy z 20.05.1971 r. - kodeks wykroczeń, który stanowi, że kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

Stąd w zasadzie organ (wójt lub upoważnione przez niego służby) może zwrócić się do właściciela nieruchomości (właściwie z prośbą) o wykoszenie trawy. Jeśli jednak ten nie zastosuje się, to nie ma podstaw, aby go do tego zmusić.

 

Piotr Ćwiek 29.06.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE