Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie jest określona wzorem

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie jest określona wzorem

26.04.12

Czy w treści deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zawrzeć kwotę tej opłaty, którą wyliczać będzie mieszkaniec?

articleImage: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie jest określona wzorem fot. Thinkstock

Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zawrzeć kwotę tej opłaty, którą wyliczać będzie mieszkaniec, czy też może on podać jedynie ilość mieszkańców bez obliczania stawki opłaty, a samodzielnie do tej stawki dojść odnosząc się do aktualnej uchwały rady gminy w sprawie wysokości tej opłaty?

Czy deklaracja bez podanej wysokości opłaty może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego?

Odpowiedź:

O treści deklaracji decyduje rada gminy, gdyż nie ma jednego wzoru, który były wzorem powszechnie obowiązującym. To powoduje wątpliwości wskazane w pytaniu.

Uzasadnienie:

Racjonalnym rozwiązaniem byłoby ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zebraniu deklaracji od właścicieli nieruchomości. Wtedy byłoby wiadomo jaka liczba mieszkańców będzie ją uiszczać. Pozwoliłoby to na oszacowanie wysokości opłaty, bez podejmowania kolejnej uchwały np. korygującej poprzednie ustalenia, gdyby rada gminy zdecydowała się na ustalenie wysokości opłaty jednocześnie z ustaleniem wzoru deklaracji, a okazałoby się, że wysokość opłaty jest niedoszacowana lub przeszacowana. Wobec braków jednolitych przepisów możliwe są dwa rozwiązanie:

Najpierw wójt (burmistrz/prezydent miasta) zbierze deklaracje z informacjami dotyczącymi liczby osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości, a dopiero później rada gminy ustali wysokość opłaty. Wtedy właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę, którą sam obliczy na podstawie uchwały, ale siłą rzeczy jej wysokość nie będzie podana w deklaracji.
Jeśli jednak gmina określi wysokość opłaty, to wtedy w zależności od przyjętej metody obliczania wysokości opłaty, w deklaracji powinna być rubryka przeznaczona na wskazanie np. powierzchni nieruchomości albo liczby mieszkańców ją zamieszkujących oraz rubryka przeznaczona na samodzielne obliczenie wysokości opłaty.

O tym, czy w tym drugim przypadku brak wyliczonej opłaty będzie stanowił podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego powinno wynikać z objaśnień, jakie wzorowi deklaracji muszą towarzyszyć.

W mojej ocenie, wystawianie od razu tytułu wykonawczego byłoby nadmiernym rygoryzmem, gdyż brak wyliczonej opłaty wcale nie musi być dowodem, że opłata nie będzie wnoszona lub będzie wnoszona w wysokości innej, niż należna albo z opóźnieniem.

Gdyby z objaśnień wynikało, że właściciel nieruchomości ma obowiązek samodzielnego wyliczenia wysokości opłaty, a deklaracja nie zawierałaby tej informacji, to zawsze można wezwać właściciela nieruchomości do jej uzupełnienia

 

Janusz Jerzy 26.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

  Obrazek do artykułu: Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w poniedziałek stanowisko ws. stosowania się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". Więcej

 • Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

  Obrazek do artykułu: Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

  Siedem organizacji i grup mieszkańców otrzymało nagrodę Super Samorząd 2016 za sukcesy w ulepszaniu swojego otoczenia we współpracy z władzami. "Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego" - mówił podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie b. premier Jerzy Buzek. Więcej

 • NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

  Obrazek do artykułu: NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

  Efektywność Karty Dużej Rodziny jest ograniczona, gdyż proponowane ulgi nie zawsze są dopasowane do oczekiwań czy potrzeb rodzin. Zmiany wymaga również dostępność oferty, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach - tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Więcej

 • Samorządy nie angażują się w organizowanie publicznego transportu zbiorowego

  Obrazek do artykułu: Samorządy nie angażują się w organizowanie publicznego transportu zbiorowego

  Samorządy nie przywiązują większej uwagi do organizowania publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców, a ich działania ograniczają się głównie do administrowania transportem (wydawania zezwoleń czy określania przystanków komunikacyjnych) - tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Więcej

 • Które powiaty najlepiej wspierają rodzinny zastępcze?

  Obrazek do artykułu: Które powiaty najlepiej wspierają rodzinny zastępcze?

  Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej szuka powiatów, które najlepiej wspierają rodzinny zastępcze. Zgłoszenia można nadsyłać do końca maja. Według Koalicji bez rozwoju rodzinnej opieki zastępczej nie uda się zmniejszyć liczby dzieci w dużych domach dziecka. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE