Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie jest określona wzorem

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie jest określona wzorem

26.04.12

Czy w treści deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zawrzeć kwotę tej opłaty, którą wyliczać będzie mieszkaniec?

articleImage: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie jest określona wzorem fot. Thinkstock

Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zawrzeć kwotę tej opłaty, którą wyliczać będzie mieszkaniec, czy też może on podać jedynie ilość mieszkańców bez obliczania stawki opłaty, a samodzielnie do tej stawki dojść odnosząc się do aktualnej uchwały rady gminy w sprawie wysokości tej opłaty?

Czy deklaracja bez podanej wysokości opłaty może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego?

Odpowiedź:

O treści deklaracji decyduje rada gminy, gdyż nie ma jednego wzoru, który były wzorem powszechnie obowiązującym. To powoduje wątpliwości wskazane w pytaniu.

Uzasadnienie:

Racjonalnym rozwiązaniem byłoby ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zebraniu deklaracji od właścicieli nieruchomości. Wtedy byłoby wiadomo jaka liczba mieszkańców będzie ją uiszczać. Pozwoliłoby to na oszacowanie wysokości opłaty, bez podejmowania kolejnej uchwały np. korygującej poprzednie ustalenia, gdyby rada gminy zdecydowała się na ustalenie wysokości opłaty jednocześnie z ustaleniem wzoru deklaracji, a okazałoby się, że wysokość opłaty jest niedoszacowana lub przeszacowana. Wobec braków jednolitych przepisów możliwe są dwa rozwiązanie:

Najpierw wójt (burmistrz/prezydent miasta) zbierze deklaracje z informacjami dotyczącymi liczby osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości, a dopiero później rada gminy ustali wysokość opłaty. Wtedy właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę, którą sam obliczy na podstawie uchwały, ale siłą rzeczy jej wysokość nie będzie podana w deklaracji.
Jeśli jednak gmina określi wysokość opłaty, to wtedy w zależności od przyjętej metody obliczania wysokości opłaty, w deklaracji powinna być rubryka przeznaczona na wskazanie np. powierzchni nieruchomości albo liczby mieszkańców ją zamieszkujących oraz rubryka przeznaczona na samodzielne obliczenie wysokości opłaty.

O tym, czy w tym drugim przypadku brak wyliczonej opłaty będzie stanowił podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego powinno wynikać z objaśnień, jakie wzorowi deklaracji muszą towarzyszyć.

W mojej ocenie, wystawianie od razu tytułu wykonawczego byłoby nadmiernym rygoryzmem, gdyż brak wyliczonej opłaty wcale nie musi być dowodem, że opłata nie będzie wnoszona lub będzie wnoszona w wysokości innej, niż należna albo z opóźnieniem.

Gdyby z objaśnień wynikało, że właściciel nieruchomości ma obowiązek samodzielnego wyliczenia wysokości opłaty, a deklaracja nie zawierałaby tej informacji, to zawsze można wezwać właściciela nieruchomości do jej uzupełnienia

 

Janusz Jerzy 26.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE