Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Do pracownika samorządowego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o rozwiązaniu stosunku pracy

Do pracownika samorządowego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o rozwiązaniu stosunku pracy

10.01.18

Do zakończenia zatrudnienia może dojść za zgodą pracownika w terminie z nim uzgodnionym, po upływie okresu dokonanego wypowiedzenia albo – w razie rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych – w trybie natychmiastowym.  

articleImage: Do pracownika samorządowego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o rozwiązaniu stosunku pracy fot. Thinkstock

Pytanie:
W jakich przypadkach można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem samorządowym niewywiązującym się ze swoich obowiązków?

Odpowiedź:
Do zakończenia zatrudnienia może dojść za zgodą pracownika w terminie z nim uzgodnionym, po upływie okresu dokonanego wypowiedzenia albo – w razie rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych – w trybie natychmiastowym.

Uzasadnienie:
Do pracownika samorządowego poprzez odesłanie z art. 43 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. mają zastosowanie przepisy ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. o rozwiązaniu stosunku pracy. W związku z tym umowa o pracę może zostać rozwiązana za zgoda pracownika i w terminie z nim uzgodnionym w trybie porozumienia stron - art. 30 § 1 pkt 1 k.p. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych może skutkować dokonaniem wypowiedzenia przez pracodawcę, a do zakończenia zatrudnienia dojdzie po upływie obowiązującego okresu wypowiedzenia w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca, zaś czas jego trwania jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u obecnego pracodawcy – art. 30 § 1 pkt 2 i § 21, art. 32 i art. 36 § 1 k.p. Jeśli pracownik dopuścił się rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca może zwolnić go w tzw. trybie dyscyplinarnym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia, natychmiastowo w chwili, gdy oświadczenie pracodawcy dojdzie do wiadomości pracownika w taki sposób, że będzie mógł zapoznać się z jego treścią – art. 30 § 1 pkt 3, art. 52 § 1 pkt 1 k.p., art. 61 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. Jeśli pracownik samorządowy zajmuje stanowisko urzędnicze, jeszcze jedną podstawę prawną jego zwolnienia stanowi art. 27 ust. 1, 3 i 8-8 u.p.s. Mianowicie w sytuacji otrzymania drugiej negatywnej okresowej oceny pracy, pracodawca powinien dokonać rozwiązania umowy o pracy z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. 

Joanna Lesińska 10.01.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE