Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ewidencja i księgowanie otrzymywanych dotacji

Ewidencja i księgowanie otrzymywanych dotacji

25.03.10
Czy do ewidencji i księgowania otrzymywanych dotacji oraz ewidencji umorzenia środków trwałych oraz ich amortyzacji w ujęciu kosztowym, samorządowa instytucja kultury może stosować art. 41 ust. 1 i następne u.o.r.?
articleImage: Ewidencja i księgowanie otrzymywanych dotacji fot. Thinkstock
Samorządowa instytucja kultury otrzymuje dotacje na środki trwałe oraz realizację zadań inwestycyjnych (budowa obiektu własnego).

Czy do ewidencji i księgowania otrzymywanych dotacji oraz ewidencji umorzenia środków trwałych oraz ich amortyzacji w ujęciu kosztowym, samorządowa instytucja kultury może stosować art. 41 ust. 1 i następne u.o.r.?

Odpowiedź

Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie rozwoju instytucji kultury (np. zakup środków trwałych) winny być ujmowane w księgach rachunkowych instytucji kultury i wykazywane w jej sprawozdaniu finansowym na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

Uzasadnienie

Samorządowa instytucja kultury prowadząc rachunkowość zobowiązana jest do stosowania przepisów prawa bilansowego tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) - dalej u.o.r., oraz zasady gospodarki finansowej określone w rozdziale trzecim ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) - dalej u.o.p.d.k. Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.o.r. ewidencję księgową za pośrednictwem konta "Rozliczenia międzyokresowe przychodów", stosuje się w szczególności do:
1) równowartości otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
2) środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
3) ujemnej wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11 u.o.r.

Na mocy art. 29 u.o.p.d.k. wartość majątku samorządowej i państwowej instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury (konto 800). Określa on wartość otrzymanego od organizatora mienia jak również nabytego mienia. Fundusz instytucji kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:
1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

Przy ujmowaniu środków pochodzących z dotacji w księgach rachunkowych stosuje się dwie metody: metodę kapitałową oraz metodę wynikową. Metoda kapitałowa (funduszowa) polega na tym, że środki otrzymane z dotacji zalicza się na zwiększenie kapitału (funduszu) własnego jednostki je otrzymującej. Takie rozwiązanie stosowane jest w oparciu o przepisy systemowe regulujące zasady gospodarki finansowej danej jednostki (np. SP ZOZ, uczelnie wyższe, instytucje kultury, spółdzielnie mieszkaniowe). Oznacza to, że w instytucjach kultury nie będzie miał zastosowania art. 41 ust. 1 pkt 2 u.o.r., gdyż otrzymane środki dotacji zwiększają fundusze własne jednostki (fundusz instytucji kultury). Otrzymane w ramach dotacji środki pieniężne na sfinansowanie zakupu, budowy albo ulepszenia środków nie są odnoszone w księgach rachunkowych instytucji kultury na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów.


Dorota Skrzypska 25.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prezydent Krakowa uzyskał absolutorium

  Obrazek do artykułu: Prezydent Krakowa uzyskał absolutorium

  Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uzyskał w środę absolutorium. W ocenie większości radnych budżet 2015 r. został zrealizowany dobrze. PiS podnosił, że pod względem księgowym wszystko się zgadza, ale w wielu obszarach nie ma efektów, których oczekują mieszkańcy. Więcej

 • Wiceprezydent: bezrobocie w Łodzi najniższe od 6 lat

  Obrazek do artykułu: Wiceprezydent: bezrobocie w Łodzi najniższe od 6 lat

  Stopa bezrobocia w Łodzi jest obecnie najniższa od 2010 r. i wynosi 9,2 proc. - poinformował w środę wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Spadające bezrobocie ma - jego zdaniem - związek z aktywizacją bezrobotnych, na którą w tym roku przeznaczono 80 mln zł. Więcej

 • Budżet obywatelski Płocka w zmienionej formule, by zachęcić mieszkańców

  Obrazek do artykułu: Budżet obywatelski Płocka w zmienionej formule, by zachęcić mieszkańców

  W zmienionej formule ruszył budżet obywatelski Płocka (Mazowieckie). Zwiększono wartość inwestycji dla jednego osiedla i wprowadzono listy rankingowe decydujące o wyborze tego typu zadań. Nowości mają zachęcić mieszkańców do udziału w piątej edycji projektu. Więcej

 • B. prezydent Zawiercia oskarżony o korupcję

  Obrazek do artykułu: B. prezydent Zawiercia oskarżony o korupcję

  Akt oskarżenia przeciw b. prezydentowi Zawiercia Ryszardowi M., dotyczący przyjmowania korzyści majątkowych, skierowała do sądu w Zawierciu częstochowska prokuratura. Ryszard M. usłyszał łącznie dziesięć zarzutów: dziewięć korupcyjnych i jeden – niedopełnienia obowiązków. Więcej

 • Zakończono nabór wniosków do budżetu obywatelskiego Olsztyna

  Obrazek do artykułu: Zakończono nabór wniosków do budżetu obywatelskiego Olsztyna

  Ponad 160 wniosków zgłosili mieszkańcy Olsztyna do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego - poinformował w poniedziałek olsztyński urząd miasta. Lista inwestycji, na które można będzie głosować zostanie ogłoszona za dwa tygodnie. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE