Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Gmina może odliczyć VAT naliczony przy budowie oczyszczalni

Gmina może odliczyć VAT naliczony przy budowie oczyszczalni

11.09.17

Inwestycję trzeba uznać za finansowaną ze środków własnych, skoro dofinansowanie ma charakter pożyczki. Realizacja inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków niewątpliwie należy do zadań własnych gminy. Niemniej jednak wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana do wykonywania działalności opodatkowanej. W efekcie gminie przysługuje prawo do odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.  

articleImage: Gmina może odliczyć VAT naliczony przy budowie oczyszczalni fot. Thinkstock

Pytanie:
Gmina buduje oczyszczalnię ścieków, w skład której wchodzą oczyszczalnia, garaże i wiata. Na budowę ma środki własne oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Część faktury została zapłacona, a reszta kwoty zostanie uregulowana po zakończeniu inwestycji. Oczyszczalnia ma zostać przekazana zakładowi budżetowemu. Czy gmina ma prawa ubiegać się o zwrot podatku VAT?

Odpowiedź:
Gmina może odliczyć VAT naliczony przy budowie oczyszczalni.

Uzasadnienie:
Na wstępie należy wyjaśnić, że inwestycję trzeba uznać za finansowaną ze środków własnych, skoro dofinansowanie ma charakter pożyczki. Realizacja inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków niewątpliwie należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Niemniej jednak wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana do wykonywania działalności opodatkowanej (PKWiU ex 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków stawka 8%). W efekcie gminie przysługuje prawo do odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.

Jeśli chodzi o fakt przekazania oczyszczalni przez gminę to należy zauważyć, że zakłady budżetowe podlegają centralizacji VAT, należy je zatem traktować jak jednego z gminą podatnika - art. 2 pkt 1 i art. 3 ustawy z 5.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Trzeba oczywiście pamiętać o ewentualnym zastosowaniu do ponoszonych nakładów prewspółczynnika.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.07.2017 r.,0113-KDIPT1-1.4012.351.2017.1.AK. 

Krzysztof Klimek 11.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE