Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Gmina może ustalić nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina może ustalić nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

08.11.17

Gmina może w czasie trwania umowy z przedsiębiorcą podjąć uchwałę w sprawie ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem uchwała taka może być podejmowana każdorazowo, gdy pojawi się potrzeba ustalenia na nowo nowej stawki opłaty.  

articleImage: Gmina może ustalić nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi fot. Thinkstock

Pytanie:
Gmina, która odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne na podstawie cyklicznych dwuletnich umów z przedsiębiorcą, w trakcie trwania umowy zanotowała mniejsze wpływy z tytułu opłat (stawki ustalone w uchwale rady miejskiej) ze względu na mniejszą ilość gospodarstw domowych, niż założono.

Czy gmina może w kolejnych dwóch latach po zakończeniu bieżącej umowy z przedsiębiorcą wykonującym zadanie doliczyć powstały deficyt z opłat do kolejnych stawek na najbliższe dwa lata?

Deficyt zostałby rozłożony na kolejne dwa lata nowej umowy.

Czy rozliczenie nadwyżki lub deficytu może następować w kolejnych latach, na które są ustalane stawki opłat na podstawie m.in. bieżących ofert złożonych do przetargu?

Odpowiedź:
Gmina może w czasie trwania umowy z przedsiębiorcą podjąć uchwałę w sprawie ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem uchwała taka może być podejmowana każdorazowo, gdy pojawi się potrzeba ustalenia na nowo nowej stawki opłaty. Gmina nie może jednak powstałego "deficytu" wynikającego z błędnego oszacowania liczby gospodarstw funkcjonujących na terenie gminy dodać do opłat ustalanych po zakończeniu cyklicznej umowy z przedsiębiorcą. Nie jest winą mieszkańców, że gmina niedoszacowała wysokości opłaty i po ustaleniu tego faktu nie podniosła stawek za gospodarowanie odpadami. Nie ma ona również uprawnień do ustalenia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z zapewnienia realizacji celów, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g., czy "odbierać" sobie środki, które poniosła w wyniku źle ustalonej wysokości opłaty.

Uzasadnienie:
Akt u.u.c.p.g. nie określa, jak często albo na jaki okres jest wydawana uchwała rady gminy w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6k ust. 1 pkt 1 u.u.c.p.g. ustawodawca stwierdził, że rada gminy ma obowiązek uchwałę taką podjąć. A skoro tak, to należy przyjąć, iż uchwała w sprawie stawki opłaty może być zmieniona tak często, jak rada gminy uzna to za stosowne i potrzebne, np. po wyborze w drodze przetargu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo nawet w trakcie trwania umowy z tym przedsiębiorcą, gdy okaże się, że gmina zaniżyła wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i system się nie bilansuje.

Jeśli rada gminy podejmie uchwałę w sprawie zmiany stawki, to właściciele nieruchomości nie będą musieli kolejny raz wypełniać nowej deklaracji, bowiem organ zawiadomi ich nowej wysokości stawki, zgodnie z art. 6m ust. 2a u.u.c.p.g. 

Piotr Ćwiek 08.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE