Gmina nie może wprowadzać limitu kontroli doraźnych

Gmina nie może wprowadzać limitu kontroli doraźnych

Wprowadzenie limitu kontroli doraźnych, postulowanych i obligatoryjnych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych nie mieści się w zakresie "kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia" – uznał WSA w Krakowie.

Rada podjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w gminie.

Na uchwałę skargę wniósł prokurator. Uznał między innymi, iż sformułowanie przewidujące, że 1/3 kontroli przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych w gminie będą stanowiły kontrole doraźne – bez wcześniejszego powiadomienia przedsiębiorców o terminie i miejscu kontroli jest sprzeczne z przepisem art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).

WSA przyznał rację prokuratorowi. Sąd podkreślił, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zawiera przepisów regulujących zasady kontroli placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe, odsyłając w art. 183 w tym zakresie do stosowania przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447). Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, kontrolę przedsiębiorcy dokonuje się po wcześniejszym jego zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, a sama kontrola nie może mieć miejsca wcześniej niż przed upływem 7 dni i nie później niż przed pływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wyjątki od zasady zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli są enumeratywnie wymienione. Zdaniem sądu kontrole doraźne, wykonywane ad hoc, z potrzeby chwili, mają charakter wyjątkowy. W zakresie zadań realizowanych przez gminne komisje przeciwdziałania alkoholizmowi możliwość przeprowadzenia takiej kontroli istnieje w sytuacji przewidzianej w art. 79 ust. 2 pkt 2 tej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia - jednakże winno to mieć miejsce wyjątkowo, na podstawie wiarygodnych informacji wskazujących na istnienie przesłanek dla przeprowadzenia takiej kontroli.

Zatem wprowadzenie limitu kontroli doraźnych, postulowanych i obligatoryjnych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych nie mieści się w zakresie "kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia", o jakiej mowa w art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wyrok WSA w Krakowie z 24 października 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 407/13

Anna Dudrewicz

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 16 grudnia 2013 r.
17.12.13
Skomentowano 0 razy

Gmina nie może wprowadzać limitu kontroli doraźnych

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

  • Gminy z parkami krajobrazowymi dostaną specjalne dopłaty

    Gminy z parkami krajobrazowymi dostaną specjalne dopłaty Wsparcie gmin, na terenie których są parki krajobrazowe, dokończenie inwestycji związanych ze środowiskiem czy uruchomienie 25 tras biegowych w Lasach Państwowych - to niektóre plany resortu środowiska na najbliższe miesiące zaprezentowane 27 sierpnia w Sejmie. Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski mówił, że w ramach wsparcia... Więcej

  • Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów

    Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów Na starcie kampanii samorządowej partie mają, z pewnymi wyjątkami, ustalonych kandydatów na prezydentów miast; trwa układanie list do sejmików. Większość ugrupowań zapowiada prezentację haseł wyborczych i programów na początek września. więcej >>> Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r. Więcej

  • Ruszyła samorządowa kampania wyborcza

    Ruszyła samorządowa kampania wyborcza  W środę, po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ws. wyborów samorządowych, ruszła kampania wyborcza. Zarejestrowane komitety wyborcze mogą prowadzić agitację aż do rozpoczęcia ciszy wyborczej, czyli do północy 14 listopada. Do urn pójdziemy 16 listopada. Pełna treść artykułu dostępna w serwisie www.samorzad.lex.pl >>> Data publikacji: 27 sierpnia... Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora