Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Gminy różnie rozumieją zakres porozumienia z KBW

Gminy różnie rozumieją zakres porozumienia z KBW

04.07.18

Podpisane przez gminy porozumienia napływają do delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Jak mówi jego szefowa, Magdalena Pietrzak, nie mogą dotyczyć ustalenia „wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Kodeksu wyborczego pomiędzy urzędnikiem wyborczym a gminą”, czego oczekują niektóre gminy.

articleImage: Gminy różnie rozumieją zakres porozumienia z KBW PKW

Jak już pisaliśmy, porozumienia wyborcze miały wyeliminować ewentualne spory co do zadań przypisanych urzędnikom wyborczym i gminom w związku z wyborami samorządowymi. Nie będzie jednak obowiązku ich zawierania.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, w celu zapewnienia obsługi urzędnika wyborczego szef Krajowego Biura Wyborczego może zawrzeć z wójtem porozumienie.

Magdalena Pietrzak poinformowała nas, że do podpisywania porozumień z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast upoważniła dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Porozumienia podpisane przez organy wykonawcze gmin cały czas napływają do delegatur.

- Do poszczególnych delegatur odesłano różną liczbę porozumień, np. delegatura w Zamościu przekazała informację, że porozumienie podpisały już wszystkie gminy na obszarze jej właściwości, natomiast delegatura w Radomiu sygnalizuje, że wróciło już około 2/3 porozumień – mówi Magdalena Pietrzak.

Gminy niewłaściwie interpretują przepisy

Odnotowane przez KBW przypadki odmowy podpisania porozumienia wynikają w większości najprawdopodobniej z niewłaściwej interpretacji przepisów dotyczących roli i zadań urzędników wyborczych oraz samorządu przy organizacji wyborów. Magdalena Pietrzak podkreśla, że styczniowe zmiany Kodeksu wyborczego nie zmieniły zasadniczo roli samorządu w tym zakresie - w dalszym ciągu art. 156 par. 1 przewiduje, że obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa.- W przepisie tym wskazano także, że zadania te wykonywane są z zastrzeżeniem kilku artykułów dotyczących zadań urzędnika wyborczego. Zastrzeżenie to oznacza jednak, że są one realizowane przez gminy we współpracy z urzędnikami wyborczymi – wyjaśniła szefowa KBW. Jak dodała, podkreślenia wymaga fakt, że „dotyczą one zaledwie kilku zadań wyborczych”.

Porozumienie określać ma wyłącznie warunki organizacyjne

Kolejnym problemem, według szefowej KBW, jest zakres porozumienia odmiennie postrzegany przez niektóre samorządy. Jak tłumaczy, zakres ten wykracza poza delegację ustawową, czyli art. 191g Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nim porozumienie określać ma wyłącznie warunki organizacyjno-administracyjne i techniczne związane z obsługą przez gminę urzędnika wyborczego i zapewnieniem mu warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań oraz zasady pokrywania kosztów z tym związanych.

- Nie może zatem dotyczyć ustalenia „wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Kodeksu wyborczego pomiędzy urzędnikiem wyborczym a gminą”, czego oczekują niektóre gminy – wyjaśniła Magdalena Pietrzak. Te kwestie określić może bowiem wyłącznie Państwowa Komisja Wyborcza, jako organ ustalający sposób realizacji poszczególnych zadań wyborczych, w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym.

Czytaj też więcej wiadomości na temat wyborów samorządowych 2018

Kodeks wyborczy. Przepisy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kodeks wyborczy. Przepisy 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE