Godziny rewalidacyjne – wymiar pensum nauczyciela

 Z jakiego wymiaru pensum płaci się za godziny rewalidacyjne nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze 18 h i 26 h? Jaka jest podstawa prawna?
 

articleImage: Godziny rewalidacyjne – wymiar pensum nauczyciela fot. Thinkstock

Odpowiedź

Wymiar pensum nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały. Zajęcia ze wspomagania dydaktyki realizują nauczyciele specjaliści w ramach pensum lub godzin ponadwymiarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Udział w takich zajęciach uważa się za spełnianie obowiązku szkolnego. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się w m.in. w publicznych szkołach. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi w przypadku zajęć indywidualnych - 2 godziny dziennie, a zajęć grupowych - 4 godziny dziennie.

Oprócz zajęć, o których mowa wyżej w szkołach zazwyczaj organizuje się również inne zajęcia dla uczniów w ramach tzw. wspomagania dydaktyki. Są to zajęcia wynikające z zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487), dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, stosownie do zakresu jej działania, organizowana jest m.in. w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

W zależności zatem od potrzeb uczniów danej placówki dyrektor szkoły może zorganizować wskazane wyżej zajęcia. Zazwyczaj zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole realizują nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, doradca zawodowy, logopeda). Jeśli zajęcia realizowane są przez wskazanego nauczyciela specjalistę to odbywa się to w ramach pensum nauczyciela lub godzin ponadwymiarowych. Należy mieć jednak na uwadze, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, określa organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, w trybie odrębnej uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela). Zatem pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi lub nauczyciela specjalisty powinien określić organ prowadzący szkołę. Podobnie jest z nauczycielami realizującymi w ramach swojego czasu pracy obowiązki rozliczane z różnego pensum. W takiej sytuacji tzw. pensum łączone ustala organ prowadzący w trybie uchwały (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Godziny rewalidacyjne – wymiar pensum nauczyciela

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • MSW: gminy winne przypadkom niezgodności w bazie PESEL

  Obrazek do artykułu: MSW: gminy winne przypadkom niezgodności w bazie PESEL

  Jednostkowe przypadki nieścisłości w bazie PESEL są skutkiem błędów w przepływie informacji między gminą a zbiorem PESEL przed 1 marca br., to jest przed wdrożeniem Systemu Rejestrów Państwowych i aplikacji ŹRÓDŁO. Zdarzało się bowiem, że gminy nie wywiązywały się w terminie z obowiązku przekazywania informacji o zgonie mieszkańców do centralnej bazy PESEL. Więcej

 • Seniorzy mogą liczyć na specjalne korzyści w Białymstoku

  Obrazek do artykułu: Seniorzy mogą liczyć na specjalne korzyści w Białymstoku

  Specjalny bilet autobusowy, zdrowotne programy profilaktyczne, zniżki do placówek miejskich - m.in. takie rozwiązania wprowadza Karta Aktywnego Seniora, przyjęta w Białymstoku. Od 1 czerwca mają z niej korzystać mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. Więcej

 • NIK alarmuje: przetarg na wyborczy system komputerowy stwarzał ryzyko korupcji

  Obrazek do artykułu: NIK alarmuje: przetarg na wyborczy system komputerowy stwarzał ryzyko korupcji

  Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła we wtorek prokuraturę i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ws. "poważnych nieprawidłowości" w przetargu Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów samorządowych. Według NIK przetarg stwarzał ryzyko korupcji. Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora