Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Godziny rewalidacyjne – wymiar pensum nauczyciela

Godziny rewalidacyjne – wymiar pensum nauczyciela

06.10.11

 Z jakiego wymiaru pensum płaci się za godziny rewalidacyjne nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze 18 h i 26 h? Jaka jest podstawa prawna?
 

articleImage: Godziny rewalidacyjne – wymiar pensum nauczyciela fot. Thinkstock

Odpowiedź

Wymiar pensum nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały. Zajęcia ze wspomagania dydaktyki realizują nauczyciele specjaliści w ramach pensum lub godzin ponadwymiarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Udział w takich zajęciach uważa się za spełnianie obowiązku szkolnego. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się w m.in. w publicznych szkołach. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi w przypadku zajęć indywidualnych - 2 godziny dziennie, a zajęć grupowych - 4 godziny dziennie.

Oprócz zajęć, o których mowa wyżej w szkołach zazwyczaj organizuje się również inne zajęcia dla uczniów w ramach tzw. wspomagania dydaktyki. Są to zajęcia wynikające z zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487), dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, stosownie do zakresu jej działania, organizowana jest m.in. w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

W zależności zatem od potrzeb uczniów danej placówki dyrektor szkoły może zorganizować wskazane wyżej zajęcia. Zazwyczaj zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole realizują nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, doradca zawodowy, logopeda). Jeśli zajęcia realizowane są przez wskazanego nauczyciela specjalistę to odbywa się to w ramach pensum nauczyciela lub godzin ponadwymiarowych. Należy mieć jednak na uwadze, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, określa organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, w trybie odrębnej uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela). Zatem pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi lub nauczyciela specjalisty powinien określić organ prowadzący szkołę. Podobnie jest z nauczycielami realizującymi w ramach swojego czasu pracy obowiązki rozliczane z różnego pensum. W takiej sytuacji tzw. pensum łączone ustala organ prowadzący w trybie uchwały (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Samorządy uczą się zrównoważonego rozwoju

  Obrazek do artykułu: Samorządy uczą się zrównoważonego rozwoju

  Podpoznańska gmina Tarnowo Podgórne to dobry przykład harmonijnego rozwoju – mówi prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej. Jako inne dobre przykłady w tej dziedzinie wymienia też m.in. gminy Kobierzyce, Kleszczów, Krynicę Morską, Gliwice i Warszawę. Więcej

 • Nowy program mieszkaniowy testem współpracy samorządu i nowego rządu

  Obrazek do artykułu: Nowy program mieszkaniowy testem współpracy samorządu i nowego rządu

  Zapowiedziany przez premier Beaty Szydło w expose program mieszkaniowy może być testem zdolności do współpracy nowego rządu z samorządami. Wiadomo, że przewiduje się budowę mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach na gruntach należących do państwa. Tym, co odróżnia ten model od popularnego swego czasu systemu Towarzystw Budownictwa Społecznego, jest jednoznaczne stwierdzenie już na... Więcej

 • Budowa odcinka DTŚ w Gliwicach zaawansowana w 90 proc.

  Obrazek do artykułu: Budowa odcinka DTŚ w Gliwicach zaawansowana w 90 proc.

  Prace nad powstającym w śródmieściu Gliwic ostatnim, liczącym ponad 5 km odcinkiem Drogowej Trasy Średnicowej, są zaawansowane w 90 proc. – poinformował gliwicki magistrat. Aktualny ma być termin oddania inwestycji do użytku, wiosną 2016 r. Więcej

 • Strategia marketingowa w samorządach od A do Z

  Obrazek do artykułu: Strategia marketingowa w samorządach od A do Z

  Tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej w samorządach jest procesem długotrwałym. Jak do tego podejść, o czym należy pamiętać i czego powinno się unikać, powiedzą prelegenci podczas V Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który odbędzie się już w tym tygodniu w Rzeszowie. Więcej

 • Powołali komitet żeby odwołać prezydenta i zlikwidować straż miejską

  Obrazek do artykułu: Powołali komitet żeby odwołać prezydenta i zlikwidować straż miejską

  Odwołanie prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego oraz likwidacja straży miejskiej – to postulaty zaprezentowanego we wtorek komitetu referendalnego. W jego skład wchodzą m.in. lokalni działacze kojarzeni zarówno z lewą jak i prawą stroną lokalnej sceny politycznej. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE