Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej

21.05.13

 Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 11 maja br., wprowadziła liczne zmiany do ustawy o pomocy społecznej, mające zarówno charakter merytoryczny, jak i wyłącznie redakcyjny. Jedną z istotnych zmian jest rozszerzenie katalogu zadań samorządu województwa o diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie oraz koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie.

articleImage: Istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej fot. Thinkstock

Z dniem 11 maja 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 509). Nowelizacja wprowadziła przede wszystkim liczne zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), obejmujące m.in.:
- uaktualnienie odesłań do obowiązujących przepisów prawnych: „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (w miejsce przepisów "o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu") oraz „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (w miejsce przepisów „o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia"),
- dostosowanie terminologiczne (eliminacja pojęcia „szkoły ponadpodstawowej”),
- zmianę definicji średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, polegającą na wyłączeniu wszystkich wydatków remontowych (wcześniej wyłączenie dotyczyło tylko wydatków bieżących i zakupów realizowanych w ramach programów naprawczych),
- doprecyzowanie pojęcia „dochodu” (poprzez wskazanie, że nie wlicza się do niego dochodu uzyskiwanego z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego) oraz dodanie przepisu wskazującego, że do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego,
- poszerzenie katalogu zadań samorządu województwa o diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie oraz koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie (dodany do ustawy art. 21a wskazuje, jakie działania obejmuje koordynacja),
- wprowadzenie nowego typu domu pomocy społecznej (dla osób uzależnionych od alkoholu),
- zmiany przepisu o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz doprecyzowanie przepisu dotyczącego przeznaczenia opłat wnoszonych za pobyt w domu pomocy społecznej,
- rozszerzenie regulacji dotyczącej pomocy pieniężnej udzielanej cudzoziemcom (wskazano, że w przypadku, gdy po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały przyczyny tego wstrzymania, uchyla się decyzję o udzieleniu pomocy); ponadto doprecyzowano przypadki obligatoryjnego uchylenia decyzji o udzieleniu pomocy,
- doprecyzowanie katalogu osób i rodzin, u których przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy oraz zakresu spraw, jakich ten wywiad dotyczy; ponadto określono konsekwencję niewyrażania zgody na przeprowadzenie wywiadu lub jego aktualizacji,
- umożliwienie zwiększenia kwoty dotacji dla domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (w uzasadnionych przypadkach, nie więcej jednak niż o 50%).

Nowe przepisy wprowadziły również wyjątek od zasady, zgodnie z którą renta socjalna nie przysługuje za okres odbywania kary pozbawienia wolności. Wraz z wejściem w życie nowelizacji, zasada ta przestała obowiązywać w stosunku do osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Ponadto, zgodnie z treścią ustawy zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej, wydane przed dniem jej wejścia w życie, zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wskazane domy opieki społecznej obowiązane są do dostosowania programów naprawczych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 509)

 

 

Adam Bochentyn 21.05.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 2 razy
 • Maria J. Dobkowska IP: 31.135.* 09-07-2014
  Pomoc społeczna nie powinna w takim układzie być instytucją opiekującą się osobami niepełnosprawnymi. Ludzie niepełnosprawni nie otrzymują od tej instytucji żadnego wsparcia adekwatnego do ich sytuacji i nie mają żadnych szans na normalne życie, leczenie, rehabilitację, ani na utrzymanie mieszkania. Jakoś dziwnym sposobem "inteligentny" ustawodawca nie wpadł na to, że osoby niepełnosprawne prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i niezdolne do pracy nie utrzymają się z zasiłku stałego w wysokości 529 zł i są zmuszone zadłużać własne mieszkania po to, żeby przeżyć.
  To jest po prostu horror, a nie opieka społeczna, kiedy o specjalnych zasiłkach celowych na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania decyduje czyjaś uznaniowość i konieczność goszczenia u siebie w każdym miesiącu niezbyt lotnych i uprzejmych pracowników opieki społecznej. To jest po prostu kryminał i brak słów.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Maria J. Dobkowska IP: 31.135.* 09-07-2014
  Pomoc społeczna nie powinna w takim układzie być instytucją opiekującą się osobami niepełnosprawnymi. Ludzie niepełnosprawni nie otrzymują od tej instytucji żadnego wsparcia adekwatnego do ich sytuacji i nie mają żadnych szans na normalne życie, leczenie, rehabilitację, ani na utrzymanie mieszkania. Jakoś dziwnym sposobem "inteligentny" ustawodawca nie wpadł na to, że osoby niepełnosprawne prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i niezdolne do pracy nie utrzymają się z zasiłku stałego w wysokości 529 zł i są zmuszone zadłużać własne mieszkania po to, żeby przeżyć.
  To jest po prostu horror, a nie opieka społeczna, kiedy o specjalnych zasiłkach celowych na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania decyduje czyjaś uznaniowość i konieczność goszczenia u siebie w każdym miesiącu niezbyt lotnych i uprzejmych pracowników opieki społecznej. To jest po prostu kryminał i brak słów.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Maria J. Dobkowska IP: 31.135.* 09-07-2014
  Pomoc społeczna nie powinna w takim układzie być instytucją opiekującą się osobami niepełnosprawnymi. Ludzie niepełnosprawni nie otrzymują od tej instytucji żadnego wsparcia adekwatnego do ich sytuacji i nie mają żadnych szans na normalne życie, leczenie, rehabilitację, ani na utrzymanie mieszkania. Jakoś dziwnym sposobem "inteligentny" ustawodawca nie wpadł na to, że osoby niepełnosprawne prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i niezdolne do pracy nie utrzymają się z zasiłku stałego w wysokości 529 zł i są zmuszone zadłużać własne mieszkania po to, żeby przeżyć.
  To jest po prostu horror, a nie opieka społeczna, kiedy o specjalnych zasiłkach celowych na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania decyduje czyjaś uznaniowość i konieczność goszczenia u siebie w każdym miesiącu niezbyt lotnych i uprzejmych pracowników opieki społecznej. To jest po prostu kryminał i brak słów.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Maria J. Dobkowska IP: 31.135.* 09-07-2014
  Pomoc społeczna nie powinna w takim układzie być instytucją opiekującą się osobami niepełnosprawnymi. Ludzie niepełnosprawni nie otrzymują od tej instytucji żadnego wsparcia adekwatnego do ich sytuacji i nie mają żadnych szans na normalne życie, leczenie, rehabilitację, ani na utrzymanie mieszkania. Jakoś dziwnym sposobem "inteligentny" ustawodawca nie wpadł na to, że osoby niepełnosprawne prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i niezdolne do pracy nie utrzymają się z zasiłku stałego w wysokości 529 zł i są zmuszone zadłużać własne mieszkania po to, żeby przeżyć.
  To jest po prostu horror, a nie opieka społeczna, kiedy o specjalnych zasiłkach celowych na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania decyduje czyjaś uznaniowość i konieczność goszczenia u siebie w każdym miesiącu niezbyt lotnych i uprzejmych pracowników opieki społecznej. To jest po prostu kryminał i brak słów.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Maria J. Dobkowska IP: 31.135.* 09-07-2014
  Pomoc społeczna nie powinna w takim układzie być instytucją opiekującą się osobami niepełnosprawnymi. Ludzie niepełnosprawni nie otrzymują od tej instytucji żadnego wsparcia adekwatnego do ich sytuacji i nie mają żadnych szans na normalne życie, leczenie, rehabilitację, ani na utrzymanie mieszkania. Jakoś dziwnym sposobem "inteligentny" ustawodawca nie wpadł na to, że osoby niepełnosprawne prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i niezdolne do pracy nie utrzymają się z zasiłku stałego w wysokości 529 zł i są zmuszone zadłużać własne mieszkania po to, żeby przeżyć.
  To jest po prostu horror, a nie opieka społeczna, kiedy o specjalnych zasiłkach celowych na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania decyduje czyjaś uznaniowość i konieczność goszczenia u siebie w każdym miesiącu niezbyt lotnych i uprzejmych pracowników opieki społecznej. To jest po prostu kryminał i brak słów.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Maria J. Dobkowska IP: 31.135.* 09-07-2014
  Pomoc społeczna nie powinna w takim układzie być instytucją opiekującą się osobami niepełnosprawnymi. Ludzie niepełnosprawni nie otrzymują od tej instytucji żadnego wsparcia adekwatnego do ich sytuacji i nie mają żadnych szans na normalne życie, leczenie, rehabilitację, ani na utrzymanie mieszkania. Jakoś dziwnym sposobem "inteligentny" ustawodawca nie wpadł na to, że osoby niepełnosprawne prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i niezdolne do pracy nie utrzymają się z zasiłku stałego w wysokości 529 zł i są zmuszone zadłużać własne mieszkania po to, żeby przeżyć.
  To jest po prostu horror, a nie opieka społeczna, kiedy o specjalnych zasiłkach celowych na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania decyduje czyjaś uznaniowość i konieczność goszczenia u siebie w każdym miesiącu niezbyt lotnych i uprzejmych pracowników opieki społecznej. To jest po prostu kryminał i brak słów.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE