Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Kobiety w ciąży objęte zostały nieodpłatną pomocą prawną

Kobiety w ciąży objęte zostały nieodpłatną pomocą prawną

24.01.17

Nowe przepisy m.in. dostosowują wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej do obowiązujących przepisów ustawowych, które przewidują objęcie kobiet w ciąży nieodpłatną pomocą prawną.  

articleImage: Kobiety w ciąży objęte zostały nieodpłatną pomocą prawną fot. Thinkstock

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227). Nowelizacja dostosowuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2186) do nowego brzmienia przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255, ze zm.).

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860) do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wprowadzono nową kategorię osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej – kobiety w ciąży, które swoje uprawnienia będą wykazywały przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. Nieodpłatna pomoc prawna dla wskazanej kategorii osób będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Wprowadzona zmiana ustawowa wymagała zmiany wzoru karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zmiany zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które zostały określone w załącznikach do znowelizowanego rozporządzenia. We wzorach m.in. dodano nową formę udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. przedstawienie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Ponadto nowelizacja wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którymi kobiety w ciąży będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Adam Bochentyn 24.01.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE