Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym (III): identyfikacja ryzyka

Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym (III): identyfikacja ryzyka

11.05.10

Podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości, w każdej sytuacji, w tym również w działalności jednostki samorządu terytorialnego (JST), odbywa się w warunkach istniejącego ryzyka i niepewności. Im większa niepewność, tym większe ryzyko.

articleImage: Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym (III): identyfikacja ryzyka fot. Thinkstock


Wśród opracowanych przez Ministra Finansów standardów kontroli zarządczej trzy z nich (7, 8, i 9) dotyczą odpowiednio: identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko, co można wiązać z procesem zarządzania ryzykiem.

Standard 7. Identyfikacja ryzyka. Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. W przypadku działu administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego należy uwzględnić, że cele i zadania są realizowane także przez jednostki podległe lub nadzorowane. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka.

Ryzyko może się ujawnić w trakcie realizacji procesów związanych z: zapewnieniem dostępności usług publicznych, zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców, a także w procesach zarządzania rozwojem. Nie ma uniwersalnych metod identyfikacji ryzyka. Każda JST musi opracować własną metodę, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, strukturę jednostek organizacyjnych, wielkość i charakter. Zwykle konieczna jest kombinacja metod, które umożliwią likwidację luk w procesie identyfikacji ryzyka. JST musi wdrożyć odpowiedni program identyfikacji ryzyka, który w planowy sposób umożliwi identyfikację i zrozumienie wszystkich rodzajów ryzyka, na które jest ona narażona. JST musi również zapewnić utrzymanie odpowiedniej wiedzy o ryzyku. Dlatego też identyfikację ryzyka należy wbudować do głównych procesów strategicznego zarządzania rozwojem, operacyjnego świadczenia usług i standardów zachowań kierowniczych. Dzięki temu JST będzie dysponować aktualnym obrazem ryzyka, na które jest narażona, świadcząc usługi i realizując swoje cele.

Ryzyko w JST może być identyfikowane na II poziomie kontroli zarządczej, czyli przez organy władzy stanowiącej i wykonawczej, a także (a może przede wszystkim – w przypadku organów kolegialnych – przez poszczególnych członków tych organów) na I poziomie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych, ale również oddolnie – przez każdego z pracowników tych jednostek, a nawet interesariuszy usytuowanych poza tymi jednostkami, np. przez mieszkańców, inwestorów, a nawet turystów.

Przykłady dostępnych informacji, które mogą wskazywać obszary ryzyka:
– skargi, wnioski, zażalenia – liczba zażaleń, na kogo i do kogo są kierowane (osoby, komórki organizacyjne), skuteczność ich rozpatrywania;
– sprawozdania okresowe – analiza trendów, porównanie wyników w czasie;
– raporty z audytu i kontroli – istotność poruszonych problemów, skuteczność wykorzystywania ustaleń i zaleceń;
– szkody ubezpieczeniowe – statystyki odszkodowań, koszty ubezpieczeń, tendencje w tym zakresie, adekwatność zakresu polis ubezpieczeniowych do zagrożeń, wykorzystanie wniosków z postępowań odszkodowawczych;
– ewidencja wypadków, rejestry odstępstw od procedur – tendencje i problemy, skuteczność reakcji;
– wystarczalność budżetu i utrzymanie płynności finansowej – równowaga budżetowa, stopień wykonania budżetów, wpływ budżetu na jakość i dostępność świadczonych usług;
– uczestnictwo w programach i projektach, i problemy z tym związane – harmonogramy, budżety projektów, zasoby, wykonawcy, partnerzy;
– wystąpienie niekorzystnych zdarzeń w innych jednostkach (benchmarking ryzyka);
– sondaże społecznego zadowolenia – ankiety i wywiady, sondaże uliczne i internetowe, teledemokracja, ich zakres informacyjny, sposób wykorzystania informacji, zakres podjętych działań;
– dające się przewidzieć zmiany, np. demograficzne – mające wpływ na organizację świadczenia usług oświatowych czy planowany i realizowany rozwój przestrzenny – mający wpływ na zapotrzebowanie na niezbędną publiczną infrastrukturę techniczną i społeczną;
– graficzne przedstawienie procesów – wskazanie tzw. „wąskich gardeł” i luk procesowych;
– analiza SWOT, w szczególności lista słabych stron i lista zagrożeń całej JST i poszczególnych branż przedmiotowych, wynikających z kompetencji ustawowych, np.: ochrona zdrowia, oświata, pomoc i integracja społeczna, ochrona środowiska, finanse itd.;
– doniesienia medialne, dyskusje, artykuły prasowe, riposty, wyjaśnienia i tzw. newsy w prasie – tendencje w ocenach medialnych, wizerunek, reputacja, podjęte działania;
– okresowe wysłuchiwanie skarg i wniosków przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przyjmowanie mieszkańców przez radnych w sprawach indywidualnych – powtarzalność spraw, sposoby reakcji służb publicznych;
– wiece, manifestacje, strajki, akcje protestacyjne, a nawet utarczki słowne niezadowolonych interesantów wobec urzędników.
Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: samorzad.lex.pl
Skomentowano 3 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 3)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kontrola zarządcza: eksperci podsumowali trzy lata obowiązywania nowych przepisów

  Obrazek do artykułu: Kontrola zarządcza: eksperci podsumowali trzy lata obowiązywania nowych przepisów

  W Polsce udało się zbudować państwo prawa. Teraz czas na budowanie państwa rezultatów. Ma w tym pomagać wprowadzona do administracji publicznej tzw. kontrola zarządcza – koncepcja wspierająca efektywne kierowanie instytucjami. O jej sukcesach i porażkach dyskutowali w NIK eksperci z Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych oraz świata nauki. Więcej

 • W delegaturach KBW trwa rekrutacja na urzędników wyborczych

  Obrazek do artykułu: W delegaturach KBW trwa rekrutacja na urzędników wyborczych

  Ruszył kolejny krok w rekrutacji urzędników wyborczych. Dyrektorzy delegatur KBW wystąpili do urzędów na swoich terenach o zgłoszenie brakujących kandydatów i liczą, że uruchomienie drugiego etapu odniesie skutek. Tylko w jednej delegaturze Korpus Urzędników Wyborczych jest już skompletowany. Więcej

 • PKW pisze do prezydenta RP ws. zmian przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: PKW pisze do prezydenta RP ws. zmian przepisów wyborczych

  Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów Kodeksu wyborczego w zakresie prowadzenie transmisji i nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych. Więcej

 • Pensje samorządowców nie powinny być ustalane odgórnie

  Obrazek do artykułu: Pensje samorządowców nie powinny być ustalane odgórnie

  O płacach wójtów, burmistrzów i prezydentów powinny decydować same organy stanowiące, a nie rząd czy parlament. Zdaniem samorządowców koszty życia rosną, odpowiedzialność jest coraz większa, a system wynagradzania „patologiczny”. Wobec zapowiadanych obniżek pensji konieczne są nowe zasady. Więcej

 • RPO: transmisja z lokali wyborczych zagraża tajności

  Obrazek do artykułu: RPO: transmisja z lokali wyborczych zagraża tajności

  Jak wskazuje Adam Bodnar, zagraża to jednej z podstawowych zasad wyborów, jaką jest tajność głosowania. Może także dojść do naruszenia prawa do ochrony wizerunku wyborców przy transmisji z lokali wyborczych np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej czy więzieniach. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE