Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym (IV): analiza i reakcja na ryzyko

Aby skutecznie zarządzać ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego (JST), nie wystarczy wiedzieć jakie ryzyko jej zagraża, ale należy wdrożyć proces analizy i oceny tego ryzyka oraz odpowiednio zareagować na to ryzyko. W proces ten powinni być zaangażowani wszyscy decydenci i interesariusze danej JST.

articleImage: Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym (IV): analiza i reakcja na ryzyko fot. Thinkstock

Wśród opracowanych przez Ministra Finansów standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.), problemom analizy i reakcji na ryzyko poświęcone są standardy nr 8 i 9.

Standard 8. Analiza ryzyka. Zidentyfikowane ryzyka należy poddać analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Należy określić akceptowany poziom ryzyka.

Analiza i szacowanie ryzyka muszą być oparte nie tyle na metodach matematycznych, co na zdrowym rozsądku. Sukces pomoże tu zapewnić:
- zastosowanie jednolitej metody szacowania prawdopodobieństwa każdego ryzyka oraz jego skutków i oparcie jej o możliwe do zastosowania obiektywne czynniki;
- dokumentacja (opis) profilu ryzyka, przyczyn i przebiegu niekorzystnych incydentów, co pozwoli na stworzenie kaskady ryzyka, od wymagającego natychmiastowej reakcji, do wymagającego reakcji w późniejszym czasie;
- wyróżnienie w pierwszej kolejności ryzyka nieodłącznego – nieświadomego, związanego z procesami osiągania celów bez ingerencji zarządczej, a następnie ryzyka rezydualnego - niedającego się wyeliminować, mimo działań zarządczych i pozostającego przy procesach osiągania celów pomimo tych działań.

Analiza i ocena ryzyka może być dokonana przy pomocy:
- technik ilościowych – bazujących na konkretnych danych z przeszłości: ilość, częstotliwość, zmienność, wrażliwość na inne czynniki;
- technik jakościowych – stosowanych jeśli ryzyko nie poddaje się obliczeniom albo brak jest dostępu do danych je charakteryzujących, albo gdy ich uzyskanie byłoby zbyt drogie; jakość oceny jest tu częściowo oparta na kompetencjach (wiedzy, doświadczeniu, rozumieniu zdarzeń i ich interpretacji) osób dokonujących tych analiz, a częściowo ma charakter intuicyjny, chociaż niepozbawiony profesjonalnego osądu;
- techniki mieszane – będące połączeniem ww. dwóch technik.

Prawidłowo przeprowadzona analiza ryzyka powinna doprowadzić do ustalenia wartości progowych prawdopodobieństwa zdarzenia oraz jego skutków.

Można tu wyróżnić zdarzenia:
- prawie niemożliwe;
- mało prawdopodobne;
- prawdopodobne;
- wysoce prawdopodobne.

Natomiast ocena skutków zmaterializowanego ryzyka może być wyrażona np. jako:
- skutki niskie;
- skutki średnie;
- skutki wysokie.

Wyróżnienie skali prawdopodobieństwa jak i rodzajów skutków niewiele znaczy bez określenia ich wartości. Tu jednak trudno znaleźć jednolite standardy liczbowe. Mogą być zastosowane różne skale ilościowe i jakościowe oraz ich konglomeraty w zależności od preferencji i priorytetów osób dokonujących tej analizy. Pamiętać przy tym należy, że straty mogą być wyrażone również jakościowo w postaci, np. pogorszenia wizerunku, obniżenia jakości czy dostępności usług publicznych. Straty mogą też mieć wartość nieocenioną, np.: straty w ludziach, w dobrach kultury narodowej, nieodwracalne zmiany w przyrodzie.

Przejdź do strony artykułu: « »
Skomentowano 3 razy

Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym (IV): analiza i reakcja na ryzyko

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 2)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Warszawscy radni rozdzielili pieniądze na remont zabytków

  Obrazek do artykułu: Warszawscy radni rozdzielili pieniądze na remont zabytków

  Stołeczni radni rozdysponowali ponad 8,2 mln zł z 12,5 mln zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Największą pomoc otrzyma kościół św. Anny m.in. na konserwację wystroju elewacji wieży. Więcej

 • Zakończono rewitalizację Kanału Elbląskiego

  Obrazek do artykułu: Zakończono rewitalizację Kanału Elbląskiego

  Po trwającej dwa lata rewitalizacji oddano w piątek do użytku Kanał Elbląski z unikatowym systemem pięciu zabytkowych pochylni. Samorząd woj. warmińsko-mazurskiego liczy, że odnowiony szlak wodny stanie się atrakcją turystyczną na skalę europejską. Więcej

 • Wojewoda unieważnił częstochowską uchwałę ws. szczepień

  Obrazek do artykułu: Wojewoda unieważnił częstochowską uchwałę ws. szczepień

  Wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w Częstochowie dot. obowiązkowych szczepień przy przyjęciu do miejskich przedszkoli i żłobków – podał w piątek Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Więcej

Aktualności - Samorząd