Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Metryki spraw administracyjnych – wzór i sposób prowadzenia

Metryki spraw administracyjnych – wzór i sposób prowadzenia

21.03.12

Metryka sprawy administracyjnej jest zakładana i prowadzona w sprawach, które toczą się w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. Wzór metryki i sposób jej prowadzenia określa rozporządzenie wykonawcze. Katalog spraw wyłączonych spod obowiązku prowadzenia metryk spraw jest dość szeroki.

articleImage: Metryki spraw administracyjnych – wzór i sposób prowadzenia fot. Thinkstock

W § 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczącego metryk spraw administracyjnych powtórzone zostały niektóre przepisy ustawowe. W zależności od tego czy metryka sprawy powstaje w formie pisemnej, czy elektronicznej, minister ustanowił dla niej nieco inne sposoby prowadzenia.

Podstawowy sposób prowadzenia metryki sprawy administracyjnej określa § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim metrykę sprawy sporządza się w formie tabeli, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. W tabeli muszą znaleźć się następujące dane:
- oznaczenie sprawy - rozumiane jako data wszczęcia lub znak sprawy;
- tytuł sprawy - rozumiany jako zwięzłe określenie przedmiotu sprawy;
- numer kolejny czynności;
- datę podjętej czynności;
- oznaczenie osoby podejmującej daną czynność - rozumiane jako wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska;
- określenie podejmowanej czynności;
- wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność - rozumiane jako podanie daty dokumentu (jeżeli w sprawie jest tylko jeden dokument z określoną datą) bądź znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora dokumentu, do którego odnosi się dana czynność; dopuszcza się jednak również dodatkowe oznaczenie dokumentów w sprawie w celu ułatwienia powiązania ich z wpisem w metryce sprawy.

Takie określenie wymaganej treści metryki budzi pewne wątpliwości. Dla przykładu nadanie sprawie tytułu - jak ma być skonstruowany i co ma zawierać? Rozporządzenie nie daje żadnych wskazówek w tym zakresie. Jeśli ma to być tytuł ogólnie określający przedmiot sprawy (np. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę), to niewiele wnosi, bo nie identyfikuje sprawy. Jeżeli do takiego wskazania miały by być dodane inne informacje jednoznacznie identyfikujące sprawę, wówczas mogą okazać się one niepotrzebne, bo pole z oznaczeniem sprawy spełnia tę funkcję. (Wątpliwości te potwierdza brak analogicznego pola w metryce sprawy podatkowej.) Kolejna wątpliwość dotyczy pola z oznaczeniem osoby podejmującej daną czynność. Wymóg wskazania stanowiska oznacza zapewne konieczność podania stanowiska służbowego pracownika urzędu administracji, jednak - co zostało wskazane wcześniej - z przepisów ustawowych wynika, iż w metryce sprawy powinny być odnotowywane czynności wszystkich osób wykonujących czynności w danej sprawie, a nie tylko urzędników.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o odpadach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 2)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE