Strona główna » Wiadomości » Finanse komunalne » Mieszkaniec może się odwołać od zbyt wysokiej opłaty

Mieszkaniec może się odwołać od zbyt wysokiej opłaty

13.03.18

Od decyzji ustalającej lub określającej zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych albo decyzji w sprawie zastosowania lub odmowy w sprawie ulg podatkowych można wnieść odwołanie.

articleImage: Mieszkaniec może się odwołać od zbyt wysokiej opłaty fot. Thinkstock

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwego urzędu gminy lub miasta, który wydał decyzję. Kieruje się je do organu, który wydał decyzję ustalającą wysokość opłaty, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Bardzo ważne jest, żeby zachować termin – jest to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W treści decyzji, którą wydał organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta, musi zostać opublikowane pouczenie informujące o trybie wniesienia odwołania.

Organ przekazuje takie odwołanie, wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a osoba odwołująca się otrzymuje kopię zajętego stanowiska.

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe,

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze.

Zbiór przepisów

Jeśli spóźnimy się i złożymy odwołanie np. piętnastego dnia od doręczenia decyzji, to odwołanie stanie się bezskuteczne, czyli opłatę, z której wysokości mieszkaniec jest niezadowolony, trzeba uiścić.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu do złożenia odwołania przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W przypadku decyzji określającej wysokość zobowiązań podatkowych, do czasu rozpatrzenia sprawy przez SKO nie jest prowadzona windykacja zobowiązań. Oznacza to, że mieszkaniec nie musi wnosić opłaty.

Najczęściej mieszkańcy odwołują się od decyzji w sprawie ustalenia bądź określenia wysokości podatku, w przeważającej części podatku od nieruchomości. Odwołania dotyczą też wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Rzadziej zdarzają się odwołania od decyzji o opłacie za wywóz odpadów komunalnych czy wysokości podatku rolnego ustalonego przez wójta.

Więcej tekstów poradniczych TUTAJ


Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 roku

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE