Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB

Na postanowienie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przekazaniu sprawy organowi właściwemu służy zażalenie, które należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie.

articleImage: Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB fot. Thinkstock


PINB chce postanowieniem przekazać sprawę na podstawie art. 65 § 1 wójtowi gminy. Na postanowienie to przysługuje odwołanie.

Do jakiego organu przysługuje odwołanie?

Odpowiedź

Na postanowienie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przekazaniu sprawy organowi właściwemu służy zażalenie, które należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać
uzasadnienie.

Na mocy art. 144 k.p.a. do spraw nie uregulowanych w przepisach odnoszących się do zażaleń odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące odwołań. Oznacza to, że zgodnie z przepisem zawartym w art. 127 § 2 k.p.a. właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (tak: art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.).
Konkludując, zażalenie na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem tego organu, który wydał skarżone postanowienie.

Zażalenie winno zostać wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Jeżeli postanowienie zostało ogłoszone ustnie, termin ten liczony jest od dnia ogłoszenia (wynika to z art. 141 § 2 k.p.a.).

Uwagi

Przepisy dotyczące odwoływania się od postanowień organu administracji publicznej nie odnoszą się samych organów. Oznacza to, że organ administracji publicznej, któremu zostało przekazane podanie (tu: wójt gminy), nie jest uprawniony do wniesienia zażalenia na postanowienie o przekazaniu podania (tu: przez PINB). Zgodnie z treścią art. 22 k.p.a. organ, uznając się za niewłaściwy w sprawie, której dotyczy podanie, powinien wystąpić do właściwego organu lub sądu administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość lub sporu kompetencyjnego.


 

Anna Bufnal 06.09.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Budowlany
Skomentowano 0 razy

Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Będzie fundusz dla gmin, na terenie których leżą parki krajobrazowe

  Obrazek do artykułu: Będzie fundusz dla gmin, na terenie których leżą parki krajobrazowe

  Wsparcie gmin, na terenie których są parki krajobrazowe, dokończenie inwestycji związanych ze środowiskiem czy uruchomienie 25 tras biegowych w Lasach Państwowych - to niektóre plany resortu środowiska na najbliższe miesiące zaprezentowane w środę w Sejmie. Więcej

 • Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów

  Obrazek do artykułu: Wybory samorządowe: partie kompletują listy kandydatów

  Na starcie kampanii samorządowej partie mają, z pewnymi wyjątkami, ustalonych kandydatów na prezydentów miast; trwa układanie list do sejmików. Większość ugrupowań zapowiada prezentację haseł wyborczych i programów na początek września. Więcej

 • Ruszyła samorządowa kampania wyborcza

  Obrazek do artykułu: Ruszyła samorządowa kampania wyborcza

  W środę, po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ws. wyborów samorządowych, ruszy kampania wyborcza. Zarejestrowane komitety wyborcze będą mogły prowadzić agitację aż do rozpoczęcia ciszy wyborczej, czyli do północy 14 listopada. Do urn pójdziemy 16 listopada. Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora