Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB

Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB

06.09.13

Na postanowienie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przekazaniu sprawy organowi właściwemu służy zażalenie, które należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie.

articleImage: Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB fot. Thinkstock


PINB chce postanowieniem przekazać sprawę na podstawie art. 65 § 1 wójtowi gminy. Na postanowienie to przysługuje odwołanie.

Do jakiego organu przysługuje odwołanie?

Odpowiedź

Na postanowienie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przekazaniu sprawy organowi właściwemu służy zażalenie, które należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać
uzasadnienie.

Na mocy art. 144 k.p.a. do spraw nie uregulowanych w przepisach odnoszących się do zażaleń odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące odwołań. Oznacza to, że zgodnie z przepisem zawartym w art. 127 § 2 k.p.a. właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (tak: art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.).
Konkludując, zażalenie na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem tego organu, który wydał skarżone postanowienie.

Zażalenie winno zostać wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Jeżeli postanowienie zostało ogłoszone ustnie, termin ten liczony jest od dnia ogłoszenia (wynika to z art. 141 § 2 k.p.a.).

Uwagi

Przepisy dotyczące odwoływania się od postanowień organu administracji publicznej nie odnoszą się samych organów. Oznacza to, że organ administracji publicznej, któremu zostało przekazane podanie (tu: wójt gminy), nie jest uprawniony do wniesienia zażalenia na postanowienie o przekazaniu podania (tu: przez PINB). Zgodnie z treścią art. 22 k.p.a. organ, uznając się za niewłaściwy w sprawie, której dotyczy podanie, powinien wystąpić do właściwego organu lub sądu administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość lub sporu kompetencyjnego.


 

Anna Bufnal 06.09.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Budowlany
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nieodpłatna pomoc prawna: przedstawiamy obowiązki samorządów

  Obrazek do artykułu: Nieodpłatna pomoc prawna: przedstawiamy obowiązki samorządów

  Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej była dotychczas przedmiotem wielu komentarzy i analiz. Zdecydowana większość z nich skupiła się w głównej mierze na zapisach ustawy określających co komu przysługuje oraz jak i kiedy przysługuje. Niewiele miejsca poświęcono roli samorządów w realizacji ustawy, co w świetle wielości i złożoności nałożonych jej brzmieniem obowiązków jest zagadnieniem dla... Więcej

 • W Radomsku przedterminowe wybory prezydenta

  Obrazek do artykułu: W Radomsku przedterminowe wybory prezydenta

  W Radomsku (Łódzkie) rozpoczęły się w niedzielę przedterminowe wybory prezydenta tego miasta. Ich przeprowadzenie zarządziła premier Beta Szydło po tym jak dotychczasowa prezydent miasta Anna Milczanowska dostała się do Sejmu i zrezygnowała ze swego stanowiska. Więcej

 • 500 zł na dziecko: wnioski do gminy, wypłaty od kwietnia

  Obrazek do artykułu: 500 zł na dziecko: wnioski do gminy, wypłaty od kwietnia

  Świadczenia z programu 500 plus mają być wypłacane od kwietnia; wniosek o nie trzeba będzie składać raz w roku, do gminy - osobiście lub online. Świadczenie otrzyma każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców, również rodziny patchworkowe, jeśli mają wspólne dziecko. Więcej

 • Świętokrzyski samorząd przyznał stypendia studentom ze Wschodu

  Obrazek do artykułu: Świętokrzyski samorząd przyznał stypendia studentom ze Wschodu

  23 uczących się w Kielcach studentów polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, odebrało w piątek stypendia, przyznane im przez samorząd województwa świętokrzyskiego. To pierwsza edycja programu stypendialnego dla Polaków ze Wschodu, realizowanego przez władze regionu. Więcej

 • Warszawa: ok. 100 dzików do odłowu, a 80 do odstrzału

  Obrazek do artykułu: Warszawa: ok. 100 dzików do odłowu, a 80 do odstrzału

  Ze względów bezpieczeństwa i rosnących szkód do końca kwietnia br. odłowionych zostanie ok. 100 dzików, a ok. 80 zostanie odstrzelonych - informują Lasy Miejskie. W stolicy żyje ich ok. 800, coraz więcej jest próśb mieszkańców o interwencję. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE