Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Najwięcej ze środków unijnych mają gminy

Najwięcej ze środków unijnych mają gminy

22.05.12

Największym beneficjentem samorządowym są gminy, a w szczególności duże miasta (miasta na prawach powiatu), na które przypada ok. 40% pozyskanych przez samorządy środków. Dla dużych miast i dla związków komunalnych najważniejszym programem operacyjnym jest POIŚ, podczas gdy dla pozostałych kategorii samorządów są to RPO.

articleImage: Najwięcej ze środków unijnych mają gminy fot. Thinkstock

Większość dotychczasowych analiz wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój lokalny i regionalny koncentruje się bądź na łącznych sumach pozyskanych środków, bądź na programach regionalnych – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004–2006 i Regionalny Program Operacyjny (RPO) 2007–2013. Otrzymany w ten sposób obraz jest jednak niepełny. Wiadomo, że samorządy lokalne korzystają także ze środków Sektorowych Programów Operacyjnych zarządzanych na szczeblu krajowym.

Z fragmentarycznych danych wynika, że programy krajowe są szczególnie istotne dla dużych miast. Można się nawet zetknąć z poglądem, że o ile dla gmin wiejskich czy małych i średnich miast największe znaczenie miał (ma) dostęp do środków rozdysponowywanych na poziomie regionalnym (ZPORR, RPO), o tyle dla wielkich miast fundusze te nie są tak istotne, bo najważniejszym źródłem dotacji są fundusze z programów krajowych[1].

1. Zakres i metoda badania

Rola programów ogólnokrajowych w finansowaniu działań samorządów jest do tej pory bardzo słabo rozpoznana. Zadaniem artykułu jest przynajmniej częściowe wypełnienie tej luki poprzez określenie funkcji, jaką pełnią poszczególne programy operacyjne w finansowaniu zadań realizowanych przez samorządy oraz opis zróżnicowania wykorzystania tych środków przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego[2].

Bardziej szczegółowe pytania, na które odpowiada artykuł, obejmują następujące zagadnienia:
1. Jaka była wartość i rozmieszczenie projektów realizowanych przez samorządy terytorialne, a finansowane z poszczególnych programów operacyjnych?
2. Jaki jest udział projektów samorządowych w całości środków wydatkowanych przez poszczególne programy operacyjne?
3. Jaki jest stosunek wartości projektów finansowanych z RPO i z sektorowych programów operacyjnych w różnego typu samorządach (wielkich miastach, miastach średnich i małych, gminach wiejskich, powiatach)?
4. W jaki sposób wielkość finansowania z poszczególnych programów operacyjnych zmienia się w zależności od wielkości i zamożności jednostki samorządowej? Czy więcej środków trafia do słabiej rozwiniętych województw i do uboższych gmin w ramach poszczególnych regionów, czy też mamy do czynienia z zależnością odwrotną?

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE