Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Nawierzchnia gruntowa nie ma wpływu na opłatę za zajęcie pasa drogowego

Nawierzchnia gruntowa nie ma wpływu na opłatę za zajęcie pasa drogowego

10.05.18

Zróżnicowanie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego może nastąpić tylko i wyłącznie ze względu na przesłanki zawarte w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych. Nie ma tam nawierzchni drogi gruntowej – stwierdził wojewoda lubelski.

articleImage: Nawierzchnia gruntowa nie ma wpływu na opłatę za zajęcie pasa drogowego fot. Thinkstock

Rada Gminy Cyców ustaliła stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest wójt gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. W uchwale rada zróżnicowała wysokość opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych m. in. ze względu na rodzaj nawierzchni, ustalając niższą stawkę opłaty w przypadku dróg o nawierzchni gruntowej.

Zdaniem wojewody lubelskiego, niezgodnie z prawem, bo przepisy art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie przyznają radzie gminy upoważnienia do różnicowania opłat ze względu na rodzaj nawierzchni drogi, przez który przebiega pas drogowy.

Art. 40 ust. 9 ustawy w sposób enumeratywny wymienia czynniki, które powinny być uwzględnione przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przy ustalaniu wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. To: 1) kategoria drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, 2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, 3) procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni, 4) rodzaj zajęcia pasa drogowego, 5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Zamknięty katalog tych czynników oznacza, że rada gminy nie może brać pod uwagę innych, niewymienionych w tym przepisie czynników.

Zdaniem organu nadzoru, drogi gruntowej nie można utożsamiać z kategorią dróg. Zgodnie z podziałem zawartym w art. 2 ust 1 ustawy w art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne zostały podzielone na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne, przy czym wszystkie ulice leżące w ciągu tych dróg należą do tej samej kategorii, co te drogi (art. 2 ust. 2).

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego nr  PN-II.4131.169.2018

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz Bogdan Dolnicki

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE