Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Nie można zarzucać przewlekłości postępowania gdy tryb dostępu do informacji jest wyłączony

Nie można zarzucać przewlekłości postępowania gdy tryb dostępu do informacji jest wyłączony

20.04.17

Nie można skutecznie zarzucać organowi przewlekłości postępowania przy rozpatrywaniu wniosku o udostępnienie dokumentu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w sytuacji gdy wskazany przez stronę tryb dostępu do informacji jest wyłączony – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

articleImage: Nie można zarzucać przewlekłości postępowania gdy tryb dostępu do informacji jest wyłączony fot. Thinkstock

Jeden z mieszkańców gminy złożył drogą elektroniczną w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN) wniosek o przekazanie mu informacji publicznej w postaci nieuwierzytelnionej kopii lub skanu postanowienia wojskowego sądu garnizonowego.

W odpowiedzi na wniosek IPN zawiadomił mieszkańca, że udostępnienie żądanego dokumentu może nastąpić na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Mężczyzna złożył skargę na przewlekłość postępowania IPN.

WSA wyjaśnił, iż nie można skutecznie zarzucać organowi administracji publicznej przewlekłości postępowania przy rozpatrywaniu wniosku o udostępnienie dokumentu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w sytuacji gdy udostępnienie żądanej informacji publicznej podlega szczególnemu trybowi, wyłączającemu stosowanie zasad dostępu wskazanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W ocenie sądu niedochowanie 14 – dniowego terminu do pouczenia o odrębnym trybie dostępu do dokumentu zawierającego informację publiczną, nie może skutkować uwzględnieniem skargi na przewlekłość postępowania organu.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w sytuacji, gdy wskazany przez stronę tryb dostępu do informacji jest wyłączony, nie wszczyna bowiem skutecznie postępowania o udzielenie informacji publicznej a w konsekwencji nie mają do niego zastosowania terminy załatwienia sprawy, przewidziane ustawą – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 18 października 2016 r., sygn. akt II SAB/Bk 84/16, nieprawomocny 

Anna Dudrewicz 20.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE