Strona główna » Wiadomości » Aktualności » NIK: przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie z naruszeniem prawa

NIK: przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie z naruszeniem prawa

13.03.18

Nieprzeprowadzenie analizy potencjalnych skutków finansowych dla powiatu oraz przygotowanie programu przekształcenia przez spółkę powiązaną z nowym, większościowym właścicielem szpitala, która nie gwarantowała bezstronności oraz obiektywnej analizy sytuacji placówki, to zdaniem Najwyższej Izby Kontroli najpoważniejsze nieprawidłowości popełnione przy przekształceniu Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie.

articleImage: NIK: przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie z naruszeniem prawa fot. Thinkstock

NIK negatywnie oceniła działalność Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakresie przekształcenia szpitala. Jak podkreśla izba, dokonano tego w sposób niezgodny z ówcześnie obowiązującym prawem, które nie dawało podstaw do przekazania prywatnemu podmiotowi (niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, prowadzonemu przez Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.) zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. NIK zwraca ponadto uwagę, że przekształcenie placówki nie zostało poprzedzone analizą potencjalnych skutków finansowych takiego postępowania dla samorządu. Nie rozważano też zagrożeń związanych z ograniczeniem działalności leczniczej dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


W swoim raporcie z badania NIK podkreśla, iż pomimo przekształcenia szpitala i przekazania zadań podmiotowi prywatnemu, samorząd w dalszym ciągu utrzymywał publiczny zakład opieki zdrowotnej, choć od 2011 r. ZOZ zaprzestał jakiejkolwiek działalności leczniczej. Rzeczywistym celem utrzymywania publicznego zakładu było więc uniknięcie przejęcia zadłużenia tej jednostki przez powiat, a nie udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zarząd JST nie sprawował też właściwie nadzoru nad ZOZ (nie naliczał oraz nie egzekwował od spółki prowadzącej szpital czynszu za dzierżawę sprzętu, a także wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z aparatury medycznej).

NIK zdecydowała się złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego.
www.nik.gov.pl
 

Norbert Bonin 13.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE