Strona główna » Wiadomości » Aktualności » NIK: szkoły posiadają komputery i dostęp do internetu, ale rzadko korzystają z e-podręczników

NIK: szkoły posiadają komputery i dostęp do internetu, ale rzadko korzystają z e-podręczników

28.11.17

Chociaż skontrolowane szkoły były wyposażone w pracownie komputerowe oraz internet, to niewiele placówek oświatowych realnie korzystało z e-podręczników i materiałów znajdujących się na portalu wiedzy dla nauczycieli „Scholaris”, przygotowanych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” - tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli.

articleImage: NIK: szkoły posiadają komputery i dostęp do internetu, ale rzadko korzystają z e-podręczników fot. Thinkstock


Głównym celem programu „Cyfrowa szkoła” było przygotowanie i udostępnienie 432 szkołom podstawowym elektronicznych zasobów edukacyjnych. Zgodnie z założeniami, szkoły uzyskały dostęp do platformy edukacyjnej „E-podręczniki” z 62 elektronicznymi podręcznikami do kształcenia ogólnego oraz 2,7 tys. innych elektronicznych materiałów edukacyjnych. Zdaniem NIK, choć program przyniósł założone efekty w postaci przygotowania i udostępnienia szkołom elektronicznych zasobów edukacyjnych, to krótki okres jego funkcjonowania w placówkach nie pozwolił na uzyskanie wymiernych rezultatów.

Zdaniem NIK, na plus ocenić należy fakt, że zbadane placówki posiadały wyposażenie do stosowania w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Izba zwraca jednak uwagę, iż nauczyciele w ramach prowadzonych zajęć (korzystając z elektronicznych materiałów dydaktycznych) sięgali głównie po te powszechnie dostępne w internecie i własne. W niewielkim stopniu wykorzystują natomiast materiały przygotowane w ramach programu „Cyfrowa szkoła” zasoby dostępne na platformie edukacyjnej „E-podręczniki”.

NIK zwraca również uwagę na niskie zainteresowanie pedagogów portalem „Scholaris”, który miał stać się głównym źródłem elektronicznych materiałów wykorzystywanych przez nauczycieli. Na jego modernizację wydano blisko 15 mln zł, wyposażając go w zasoby edukacyjne odpowiadające 75 proc. treści obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Izba sygnalizuje jednak, że na „Scholaris” nie udostępniono opracowywanego w ramach projektu narzędzia do prowadzenia elektronicznych dzienników szkolnych, co należy uznać za działanie niegospodarne.

W związku z powyższym, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do MEN o monitorowanie skuteczności i efektywności cyfryzacji szkół realizowanej w ramach programów dofinansowywanych ze środków europejskich. NIK apeluje także o udostępnienie do wykorzystania szkołom narzędzia do prowadzenia elektronicznego dziennika przygotowanego w projekcie „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli”, a także rozważenie możliwości przeprowadzenia ewaluacji portalu w celu oceny jego skuteczności.

(nik.gov.pl)
 

Norbert Bonin 28.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE