Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta

Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta

04.08.17

Zmiana systemu zarządzania zasobami wodnymi zakładająca zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza – przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

articleImage: Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta fot. Thinkstock


Głównym założeniem powyższego aktu jest stworzenia nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz bodźców finansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód.

Ustawa reguluje m.in. problematykę zgody wodnoprawnej (udzielanej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego), przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej, określając jednocześnie zakres przedmiotowy wskazanych czynności, wraz z trybem ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne oraz wymogami poszczególnych operatów wodnoprawnych.

Przepisy ustawy zawierają ponadto regulacje dotyczące spółek wodnych i związków wałowych, które zasadniczo utrzymują w mocy dotychczasowe rozwiązania modyfikując je tylko w niewielkim zakresie. Akt zawiera również normy określające gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, określając, w jakich przypadkach prawa właścicielskie w stosunku do których wód publicznych stanowiących własność SP będą wykonywać minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz Wody Polskie.

Co ważne, przepisy przejściowe zastrzegają, że wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 oraz rok 2019.

Ustawa, z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 

04.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE