Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta

Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta

04.08.17

Zmiana systemu zarządzania zasobami wodnymi zakładająca zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza – przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

articleImage: Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta fot. Thinkstock


Głównym założeniem powyższego aktu jest stworzenia nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz bodźców finansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód.

Ustawa reguluje m.in. problematykę zgody wodnoprawnej (udzielanej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego), przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej, określając jednocześnie zakres przedmiotowy wskazanych czynności, wraz z trybem ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne oraz wymogami poszczególnych operatów wodnoprawnych.

Przepisy ustawy zawierają ponadto regulacje dotyczące spółek wodnych i związków wałowych, które zasadniczo utrzymują w mocy dotychczasowe rozwiązania modyfikując je tylko w niewielkim zakresie. Akt zawiera również normy określające gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, określając, w jakich przypadkach prawa właścicielskie w stosunku do których wód publicznych stanowiących własność SP będą wykonywać minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz Wody Polskie.

Co ważne, przepisy przejściowe zastrzegają, że wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 oraz rok 2019.

Ustawa, z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 

04.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE