Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń majątkowych

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń majątkowych

26.07.11
articleImage: Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń majątkowych fot. Thinkstock

Nowe rozporządzenie uwzględnia obowiązującą od początku 2003 r. treść art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, 1584 z późn. zm.), zgodnie z którym obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym są tylko osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 wskazanej ustawy.

Z chwilą wejścia w życie nowego rozporządzenia obowiązek ten nie dotyczy:
- w gminach: wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
- w powiatach: członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty,
- w województwach: członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

Osoby te muszą jednak w dalszym ciągu składać oświadczenia majątkowe na mocy ustaw samorządowych.

W dalszym ciągu jednak do złożenia oświadczeń zobowiązani będą pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli, a także pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium.

W uchylanym rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. Nr 143, poz. 1387) mowa była o wszystkich osobach wymienionych w art. 1 i 2 ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. Nr 150, poz. 890)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, 1584 z późn. zm.)
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. Nr 143, poz. 1387)

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE