Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Nowe wzory oświadczeń majątkowych - rząd uznał argumenty strony samorządowej

Nowe wzory oświadczeń majątkowych - rząd uznał argumenty strony samorządowej

17.11.11

Znaczna część zgłoszonych uwag (strony samorządowej -przyp. red.) została uznana za uzasadnioną, wobec czego proponuję ich uwzględnienie (…) - napisał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki w piśmie skierowanym do KWRiST. Rząd wycofał się z propozycji najbardziej kontrowersyjnych zmian w nowych wzorach oświadczeń majątkowych.

 

articleImage: Nowe wzory oświadczeń majątkowych - rząd uznał argumenty strony samorządowej fot. Thinkstock

Po rozpatrzeniu stanowiska strony samorządowej przywrócono podział oświadczeń na część jawną (A) i niejawną (B), zrezygnowano również z konieczności podawania numeru PESEL. Dane o adresie zamieszkania zostały przeniesione do części niejawnej oświadczenia i zrezygnowano cyt. "w najszerszym możliwym zakresie z podawania danych osób trzecich, które nie mają znaczenia dla określenia stanu majątkowego składającego oświadczenie".

Nie będzie konieczne również podawanie danych podmiotu, od którego nabyło się nieruchomość/gospodarstwo rolne, a informacje dotyczące miejsca ich położenia zostaną przeniesione do części niejawnej. Przy wykazywaniu informacji na temat zasobów pieniężnych nie będzie podziału na środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w gotówce, a także nie trzeba będzie podawać informacji o uczestnictwie m.in. w funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniach kapitałowych.

W oświadczeniu majątkowym nie będą musiały być zamieszczane informacje dotyczące nabycia mienia do majątku osobistego małżonka. Strona samorządowa protestowała przeciw takim zapisom jako naruszeniu prawa do prywatności zagwarantowanemu przez Konstytucję.

Zaproponowane przez stronę rządową zmiany częściowo akceptują również uwagi dotyczące wykazywania w oświadczeniach majątkowych składników mienia ruchomego. Zrezygnowano z konieczności podawania danych podmiotu, od którego mienie nabyto. Wartość danego składnika mienia ruchomego określana będzie na podstawie daty i ceny z dokumentu stwierdzającego nabycie albo dokumentu określającego wartość, a w przypadku braku wymienionych dokumentów - na podstawie opisu składnika mienia i przybliżonej daty nabycia.

Istotne zmiany wprowadzono w części oświadczenia majątkowego dotyczącej informacji o dochodach. Konieczne będzie wykazanie kwot faktycznie uzyskanych - netto - oraz zniknie obowiązek informacji o łącznej kwocie dochodu małżonka uzyskanego w roku ubiegłym. W zamian za to trzeba będzie wskazać, czy dochód przynależy do majątku osobistego osoby składającej oświadczenie czy do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową.

Nowymi wzorami oświadczeń majątkowych Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zajmie się w piątek - 18 listopada br.

Źródło: www.kwrist.mswia.gov.pl 
 
Pisaliśmy o tym również:
Nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - komentarz eksperta
ZPP sprzeciwia się wprowadzeniu nowych wzorów oświadczeń majątkowych

 

Patryk Ciurak 17.11.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 2)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE