Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Nowe zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej

Nowe zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej

30.04.12

30 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o systemie informacji oświatowej (SIO). Nowe przepisy mają przede wszystkim usprawnić korzystanie z bazy danych w związku z nowymi możliwościami technologicznymi i wprowadzeniem odpowiednich zabezpieczeń.

articleImage: Nowe zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej fot. Thinkstock

Oznacza to zmianę struktury, organizacji oraz zasad działania SIO. W nowym SIO informacje będą przechowywane w elektronicznej bazie centralnej przy MEN a nie w postaci papierowej w lokalnych bazach szkół. Ponadto, dzięki nowemu SIO, do kas samorządów, w ramach subwencji oświatowej, trafią rzetelnie przeliczone środki publiczne. W wyniku błędów we wprowadzaniu danych tylko w 2010 roku 290 jednostek samorządu terytorialnego musiało zwrócić do budżetu państwa ponad 45 mln złotych. Subwencja oświatowa jest bowiem naliczana na podstawie danych sprzed roku, nie uwzględnia więc aktualnej liczby uczniów, oddziałów i kwalifikacji nauczycieli. Nowy system pozwoli precyzyjnie określić te dane.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 ma na celu podniesienie poziomu wiarygodności zawartych w systemie danych poprzez wprowadzenie procedury ich potwierdzania. Skorzystanie z bazy systemu oznacza konieczność uzyskania upoważnienia w formie pisemnej, co wymaga procedury weryfikacji dostępu do danych. Wnioski o udzielenie upoważnienia można składać od 15 maja.

Główne założenia SIO

System informacji oświatowej zapewnia powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty. Funkcjonuje tak naprawdę od 1 stycznia 2005 r. i służy gromadzeniu zbiorów danych o placówkach oświatowych, uczniach, słuchaczach, absolwentach, a także nauczycielach i wychowawcach. Jest również źródłem wiedzy o realizacji przez uczniów obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 2. ustawy, system informacji oświatowej stanowią: baza danych systemu informacji oświatowej, ( zwana bazą danych SIO) i lokalne bazy danych systemu informacji (zwane lokalnymi bazami danych SIO) oraz system teleinformatyczny.

Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej. SIO służy uzyskiwaniu danych niezbędnych do:
1) prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą;
2) efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
3) analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych;
4) nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji (art1).

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • 124 mln zł unijnego dofinansowania inwestycji drogowej na Podkarpaciu

  Obrazek do artykułu: 124 mln zł unijnego dofinansowania inwestycji drogowej na Podkarpaciu

  Ponad 124 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW) otrzymają Gmina Miasto Rzeszów i Województwo Podkarpackie na realizację wspólnej inwestycji drogowej – budowę dwujezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej łączącego drogę krajową nr 19 z węzłem Rzeszów – Południe (S 19). Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 157 mln zł. Umowy o dofinansowanie są już podpisane. Więcej

 • Nowelizacja zamówień publicznych już obowiązuje

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja zamówień publicznych już obowiązuje

  Wzmocnienie pozacenowych kryteriów oceny ofert, ułatwienie małym oraz średnim firmom udziału w przetargach, czy też związanie zamówień z prawem pracy - takie zmiany przewiduje obowiązująca od 28 lipca bieżącego roku ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020). Więcej

 • Ponad 27 mln zł na rewitalizację i rozbudowę Muzeum Sztuki w Łodzi

  Obrazek do artykułu: Ponad 27 mln zł na rewitalizację i rozbudowę Muzeum Sztuki w Łodzi

  Łódzkie Muzeum Sztuki, posiadające jedną z najstarszych na świecie kolekcji sztuki awangardowej, zrewitalizuje i powiększy swoją infrastrukturę. Prace przeprowadzone zostaną w ramach dwóch projektów o wartości 27 mln zł, które uzyskały wysoką dotację z UE. Więcej

 • Władze Sopotu zaskarżą w sądzie decyzję wojewody pomorskiego ws. TK

  Obrazek do artykułu: Władze Sopotu zaskarżą w sądzie decyzję wojewody pomorskiego ws. TK

  Rada Miasta Sopotu upoważniła w czwartek prezydenta miasta do złożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym skargi na decyzję wojewody pomorskiego, unieważniającą przyjętą 29 kwietnia przez RMS rezolucję ws. respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Więcej

 • Szczecińskie urzędy przyjazne osobom głuchym

  Obrazek do artykułu: Szczecińskie urzędy przyjazne osobom głuchym

  Wynajęcie mieszkania czy otrzymanie zasiłku będzie o wiele łatwiejsze dla osób głuchych. Około 600 pracowników szczecińskich urzędów poznało podstawowe zasady komunikowania się z niesłyszącymi. To nowatorski program szkoleniowy w skali kraju. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE