Strona główna » Wiadomości » Przegląd prasy » Nowe zasady konkursu na dyrektora szkoły

Nowe zasady konkursu na dyrektora szkoły

20.04.10

Gazeta Prawna, 20 kwietnia 2010 r.

articleImage: Nowe zasady konkursu na dyrektora szkoły fot. Thinkstock

Wchodząca w życie 21 kwietnia nowelizacja przepisów ustawy o systemie oświaty oraz obowiązujące od tego samego dnia rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej wprowadziły istotne zmiany w regulacjach dotyczących konkursu na dyrektora szkoły.

Organizacja konkursu należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, przy czym organ ten obowiązany jest do poinformowania o wynikach konkursu organ stanowiący.

Jedną ze zmian cieszących jest największym poparciem wśród władz lokalnych jest zniesienie obowiązku jednoczesnej publikacji informacji o konkursie w dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. Jak szacuje dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Lublinie Ewa Dumkiewicz-Sprawka, nowe przepisy pozwolą zaoszczędzić samorządom od 5 do nawet 25 tys. zł rocznie.

Doprecyzowano także informacje, które powinny być zawarte w protokole z posiedzenia komisji. Będą to m. in. informacje o składzie komisji i danych kandydatów, a także pytania im zadane i streszczenie udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z nowymi przepisami, gdy w pierwszej turze wyborów żaden kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów komisji (więcej niż połowy), do następnego etapu przejdą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Nie wszystkie zmiany spotkały się jednak z aprobatą dyrektorów szkół. Część z nich kwestionuje możliwość unieważnienia konkursu, gdy naruszona została jego tajność. Pojawiły się liczne sugestie mówiące, że przepis ten może być nadużywany. Chodzi o sytuację gdy jedna osoba świadomie naruszy tajemnicę, a druga, działająca w porozumieniu, naruszenie to zgłosi. Zgonie z literą obowiązującego od 21 kwietnia prawa, rada gminy będzie zobowiązana takie wybory unieważnić.

 

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 20 kwietnia 2010 r.Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 54, poz. 320)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373).

Pisaliśmy o tym również:
Przygotowania do konkursu na dyrektora szkoły czas zacząć
Nie każde naruszenie prawa przez dyrektora szkoły uzasadnia jego odwołanie (I OSK 2018/10, LEX nr 818630)  

Lex/Samorzad 20.04.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 2)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE