Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » NSA: dowodem w sprawie może być informacja z CEPiK

NSA: dowodem w sprawie może być informacja z CEPiK

14.11.17

Dowodem w sprawie dotyczącej ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy mogą być także dane uzyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.  

articleImage: NSA: dowodem w sprawie może być informacja z CEPiK fot. Thinkstock

Inspektor transportu drogowego nałożył na kierowcę karę pieniężną za przejazd po płatnym odcinku drogi krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej.

Kierowca wniósł skargę do WSA.

Sąd uznał, iż w sprawie nie został prawidłowo ustalony stan faktyczny dotyczący określenia dopuszczalnej masy całkowitej samochodu osobowego wraz z przyczepą. W ocenie WSA organ nie wykazał na jakiej podstawie ta waga została określona, oparł swoje ustalenia wyłącznie na informacji uzyskanej z CEPiK.

NSA rozpoznając skargę zwrócił uwagę, iż dopuszczalną masę całkowitą przyczepy kontroler ustalił w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

W ewidencji gromadzi się także dane i informacje wymagane do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu, w tym w przypadku pojazdu podlegającego rejestracji o dopuszczalnej masie całkowitej. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się uprawnionym podmiotom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W ocenie sądu udostępnienie danych kontrolerowi ruchu drogowego, przeprowadzającemu kontrolę, niewątpliwie było zgodne z prawem.

Sąd podkreślił, iż jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zatem dowodem w sprawie mogą być także dane uzyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 28 lutego 2017 r., sygn. akt II GSK 1408/15, prawomocny 

Anna Dudrewicz 14.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE