Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » NSA: przebudować można tylko drogę już istniejącą

NSA: przebudować można tylko drogę już istniejącą

10.08.17

O przebudowie drogi można mówić jedynie wówczas, jeśli istniała uprzednio droga w wyniku wykonania robót budowlanych, a nie w sytuacji gdy droga powstała wskutek samego użytkowania - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.  

articleImage: NSA: przebudować można tylko drogę już istniejącą fot. Thinkstock

Prezydent miasta ustalił właścicielom działki opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości ich nieruchomości.

W sprawie powstał spór sprowadzający się do ustalenia, czy spełniona została przesłanka naliczenia tej opłaty.

To znaczy czy doszło do "wybudowania" drogi, jak twierdziły organy administracji.

Czy też – jak wskazywali właściciele działki - miała miejsce jedynie "przebudowa" ulicy, co nie uprawniało organu do naliczenia takiej opłaty.

WSA wyjaśnił, iż dla ustalenia, czy doszło do "budowy" czy "przebudowy" drogi kluczowe jest to, czy istniejący obiekt służący komunikacji powstał w wyniku przeprowadzenia robót budowlanych, zgodnie z właściwymi przepisami i dopiero dokonywane są na nim dalsze roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - wówczas jest to "przebudowa".

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Czy też są to pierwsze roboty budowlane prowadzone w celu budowy drogi - wówczas mamy do czynienia z "budową”.

Sąd uznał, iż na terenie spornej ulicy nie były wcześniej prowadzone roboty budowlane mające na celu budowę drogi.

A zatem przeprowadzona inwestycja zrealizowana na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę ulicy była pierwszą budową, co uprawniało organ do ustalenia opłaty adiacenckiej spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wybudowania drogi – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 28 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 2112/16  

Anna Dudrewicz 10.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE