Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Obliczanie wysokości nagrody jubileuszowej

Obliczanie wysokości nagrody jubileuszowej

24.03.10
Czy przy obliczaniu wysokości nagrody jubileuszowej, należy uwzględnić wysokość dodatku specjalnego?
articleImage: Obliczanie wysokości nagrody jubileuszowej fot. Thinkstock
Jednostka budżetowa wypłaca nagrodę jubileuszowa pracownikowi administracji. W październiku pracownik otrzymał jednorazowy dodatek specjalny w wysokości 800 zł.

Czy w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić wysokość dodatku specjalnego?Odpowiedź

Jeżeli dodatek specjalny jest dodatkiem wypłacanym comiesięcznie w stałej kwocie (np. jako procent od wynagrodzenia zasadniczego ustalonego również w stałej kwocie), to należy go zaliczyć do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej w pełnej wysokości. Stałych składników wynagrodzenia nie należy wyliczać w kwotach średnich z ostatnich 3 miesięcy

W pytaniu nie podano o jaką jednostkę budżetową chodzi, jednakże w przypadku nagród jubileuszowych zasadniczo wynagrodzenie będące podstawą wymiaru nagrody oblicza się według zasad określonych dla ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych). Zastosowanie w tym przypadku znajdzie § 6 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, (Dz. U. Nr 12, poz. 79) oraz § 8 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, (Dz. U. Nr 45, poz. 290 z późn. zm.).

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Dodatek specjalny jest z reguły dodatkiem przysługującym pracownikowi co miesiąc, jako stały składnik miesięczny wynagrodzenia za pracę. Nie należy więc stosować do tego typu składników przepisów o składnikach płacowych wypłacanych za okresy miesięczne, jednak w zmiennej wysokości. Jeżeli zatem jest to stały miesięczny składnik wynagrodzenia, to należy go zaliczyć do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej w pełnej wysokości.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

Michał Culepa 24.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE