Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Obowiązuje nowa ustawa o ochronie praw lokatorów

Obowiązuje nowa ustawa o ochronie praw lokatorów

16.02.18

Wsparcie z zewnątrz pozwoli na realizację wyroków i odciąży budżet miasta od wypłacania odszkodowań za niewskazanie mieszkań socjalnych – mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego magistratu.

articleImage: Obowiązuje nowa ustawa o ochronie praw lokatorów fot. Thinkstock

Zdaniem władz Łomży każda nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy zmierza do poprawy istniejącej sytuacji mieszkaniowej.

- Poważny problem społeczny, jakim jest brak mieszkań dla osób realnie najuboższych, wynika m.in. z braku instrumentów prawnych, pozwalających samorządom prowadzić prawidłową gospodarkę mieszkaniową – powiedział Łukasz Czech z Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji łomżyńskiego magistratu. 

Jak podkreślił, niedogodnością dla gmin jest brak możliwości odzyskania mieszkania, ponieważ lokal raz przydzielony jest lokalem „straconym dla gminy”. Przydzielony rodzinie lub osobie, może być przejęty po zgonie najemców, zgodnie z art. 691 kc , a w następnie zostać wykupiony na własność.

Miasto Łomża od wielu lat boryka się z brakiem lokali socjalnych. W ciągu roku przydziela się kilka lokali, a kolejka oczekujących jest bardzo długa. W roku 2017 miasto oddało do użytku blok socjalny z 56 mieszkaniami, wybudowany przy udziale finansowym BGK. - Wsparcie z zewnątrz jest niezbędne, gdyż pozwoli na realizację wyroków i odciąży budżet miasta od wypłacania odszkodowań za niewskazanie mieszkań socjalnych – wskazał Łukasz Czech.

Jego zdaniem mieszkania komunalne powinny być dla osób najuboższych, lecz w praktyce wygląda to trochę inaczej. - W momencie przydziału wnioskodawca spełnia kryteria dochodowe i taki lokal otrzymuje. Po pewnym czasie jego sytuacja materialna może ulec znacznej poprawie. Dlatego składanie deklaracji o dochodach jest bardzo słuszne - wyjaśnił.

Podkreślił też, że najemcy o wyższych dochodach będą opłacali większy czynsz, a ubożsi będą płacili mniej, co wydaje się bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem.

- Naszym zdaniem wynajem lokalu na czas określony nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 5 lat stwarza tzw. tymczasowość. Lokator nie będzie chciał inwestować w mieszkanie, bo po stwierdzeniu przekroczenia kryterium dochodowego może zostać zmuszony do jego opuszczenia - dodał.

Według Łukasza Czecha do zmniejszenia niedoboru lokali socjalnych doprowadzi możliwość wynajęcia lub podnajęcia przez gminę w ramach najmu socjalnego każdego lokalu spełniającego wymogi ustawowe.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Akt przewiduje wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2019 r., okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z wypowiedzeniem umowy najmu z powodu konieczności remontu lub rozbiórki budynku gminnego.

Zgodnie z dotychczasową regulacją, ww. obowiązek ciążył na gminie właściwej według miejsca położenia lokalu dotychczas zajmowanego jedynie do końca 2017 r. Warunkiem zapewnienia prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki było opłacanie przez najemcę czynszu regulowanego z tytułu najmu lokalu w dniu 9 lipca 2001 r. (tj. w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

Regulacja obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2019 r. i odnosi się do sytuacji, w których wypowiedzenie najmu nastąpi przed tą datą.

Ustawa weszła w życie 16 lutego, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Więcej czytaj TUTAJ.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE