Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Obowiązuje nowa ustawa o odpadach

Obowiązuje nowa ustawa o odpadach

25.01.13

 W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która zastąpi obowiązującą w tym zakresie dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

articleImage: Obowiązuje nowa ustawa o odpadach fot. Thinkstock

Nowa ustawa o odpadach określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania. Przyjęte w ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania.

W ustawie o opadach z dnia 14 grudnia 2012 r. zawarte są przepisy określające ogólne zasady gospodarki odpadami, plany gospodarki odpadami, uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami, zasady prowadzenia rejestrów podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również zasady prowadzenia ewidencji odpadów. Ponadto na mocy przepisów nowej ustawy utworzona będzie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (tzw. BDO), która zastąpi obecną bazę – Zintegrowany System Odpadowy. Nowa ustawa określa szczegółowo wymagania dotyczące prowadzenia procesów wytwarzania odpadów. Do ustawy wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. implementuje do polskiego porządku prawnego ostatnio wydane aktu unijne z tego zakresu, w tym w szczególności dyrektywy: Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3) oraz Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17)

Przydatne materiały:
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

25.01.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Newsletter Prawa Ochrony Środowiska
Skomentowano 2 razy
  • Grzegorz Tyniec IP: 193.106.* 29-09-2013
    Nowa ustawa o odpadach dawała nadzieję na czyste powietrze na wsi. Niestety nasi sąsiedzi, ci bliscy i ci dalsi nadal spalają śmieci w swoich domach. Ponieważ biegam, w zasadzie co drugi dzień, zaczynam to boleśnie odczuwać. Wdychanie dymu, który dusi i dławi oddech nie należy do przyjemnych. Jestem przerażony ludzką obojętnością na problem ochrony naszego zdrowia.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Jaguś Jagna IP: 79.184.* 30-04-2013
    Kiedyś wywóz śmieci podlegał gminom i innym jednostkom państwowym teraz powrót do starych metod?

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE