Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Od 16 sierpnia nowe zasady ewidencji księgowej

Od 16 sierpnia nowe zasady ewidencji księgowej

03.07.12

W terminie do 16 sierpnia 2012 roku istnieje obowiązek dostosowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej do obowiązujących z mocą od 1 stycznia 2012 r. zmian. Od 23 lipca rozpocznie się organizowany przez Wolters Kluwer cykl szkoleń na temat nowych zasad ewidencji księgowej dla poszczególnych grup odbiorców.

articleImage: Od 16 sierpnia nowe zasady ewidencji księgowej fot. Thinkstock

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.2012 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, w terminie do 16.08.2012 r. istnieje obowiązek dostosowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej do obowiązujących z mocą od 1.01.2012 r. zmian w zakresie ewidencji księgowej dochodów budżetowych, przychodów działalności operacyjnej, działalności pozostałej, działalności finansowej, a także związanych z zdarzeniami nadzwyczajnymi, odsetek od należności, w tym odsetek przypisanych a niewpłaconych, odpisów aktualizujących należności, w tym zasad ich dokonywania oraz zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych kosztów w zakresie obowiązujących w roku 2012 zasad rachunkowości budżetowej i zadaniowej.

Rozpoczynający się 23 lipca cykl szkoleń poprowadzi Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. W latach 2001-2006 przeprowadził około 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadził około 200 dni szkoleń rocznie, na które składały się szkolenia otwarte i zamknięte. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych BDO. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, GDDKiA, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T.Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Zobacz pełną listę szkoleń pt. Dochody budżetowe działalności podstawowej, pozostałej, finansowej i nadzwyczajnej, wydatki i koszty oraz księgowanie budżetu zadaniowego – obowiązek dostosowania zasad ewidencji księgowej w terminie do 16 sierpnia 2012
 

 

Karol Kozłowski 03.07.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE