Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo?

W jakich sytuacjach PINB odmawia wszczęcia postępowania administracyjnego postanowieniem, a w jakich odpowiada skarżącemu pismem?

articleImage: Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo? fot. Thinkstock

Czy istnieje możliwość udzielenia skarżącemu odpowiedzi pismem, w której PINB wyjaśnia sprawę?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy wniosek o wszczęcie postępowania pochodzi od osoby niemającej interesu prawnego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania, chyba że postępowanie to powinno zostać wszczęte z urzędu. Wówczas należałoby poinformować taką osobę, że jej pismo spowodowało wszczęcie postępowania z urzędu, ale nie może ona z nim uczestniczyć z uwagi na brak interesu prawnego.

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek w sprawie ewidentnie nie pochodzi od strony postępowania, z tym że w przypadku gdy postępowanie może być prowadzone z urzędu należy rozważyć taką możliwość, ponieważ wymaga tego zasada legalizmu. Osoba, która zainicjowała takie postępowanie, z uwagi na brak interesu prawnego nie będzie jego stroną, dlatego też organ nie ma obowiązku doręczania jej decyzji kończącej takie postępowania. Można ewentualnie poinformować osobę, że sprawa została zakończona decyzją. Regulacja art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego nie zwalnia zatem organu z obowiązku prowadzenia postępowania z urzędu, a w przypadku gdy postępowanie takie może być prowadzone nie tylko na wniosek, nie jest zasadnym odmowa wszczęcia takiego postępowania, lecz ewentualne wszczęcie jej z urzędu, jeżeli zachodzą ku temu podstawy. Wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia owszem byłoby zasadne, ale tylko wówczas, gdy wniosek pochodziłby od osoby niedysponującej interesem prawnym, a jednocześnie brak było podstaw do jego prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego z urzędu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


 

Tomasz Gawroński 20.06.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Warto przeczytać

 • Toruń: za parkingi można już płacić kartą zbliżeniową

  Obrazek do artykułu: Toruń: za parkingi można już płacić kartą zbliżeniową

  Kierowcy korzystający z toruńskiej strefy płatnego parkowania od dziś mogą płacić za parking kartą zbliżeniową, a w przyszłości Toruńską Kartą Miejską. Możliwość taką dają im nowe parkomaty, które w piątek rano zaczęły działać w mieście. Więcej »

 • Polska daleko za światową czołówką w rozwoju e-administracji

  Obrazek do artykułu: Polska daleko za światową czołówką w rozwoju e-administracji

  Polska zajęła dopiero 42. miejsce na świecie pod względem rozwoju e-administracji w 2014 r. – wynika z raportu ONZ. Przedsiębiorcy i mieszkańcy wciąż tracą dużo czasu i pieniędzy na załatwianie urzędowych spraw, a w administracji istnieje jałowy obieg dokumentów. Te same problemy dotyczą samorządów, dlatego powinny one stworzyć platformy, na których mieszkańcy znajdą wszystkie potrzebne e-usługi. Więcej »

 • Bydgoszcz inwestuje w nowe oszczędne oświetlenie uliczne

  Obrazek do artykułu: Bydgoszcz inwestuje w nowe oszczędne oświetlenie uliczne

  W ponad siedmiu tysiącach latarni w Bydgoszczy zamontowane zostaną oprawy LED-owe, a na słupach oświetleniowych - czujniki mierzące ruch uliczny. Przy mniejszym natężeniu ruchu, latarnie zredukują moc. Dzięki inwestycji ratusz chce zaoszczędzić na prądzie. Więcej »

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora