Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo?

W jakich sytuacjach PINB odmawia wszczęcia postępowania administracyjnego postanowieniem, a w jakich odpowiada skarżącemu pismem?

articleImage: Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo? fot. Thinkstock

Czy istnieje możliwość udzielenia skarżącemu odpowiedzi pismem, w której PINB wyjaśnia sprawę?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy wniosek o wszczęcie postępowania pochodzi od osoby niemającej interesu prawnego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania, chyba że postępowanie to powinno zostać wszczęte z urzędu. Wówczas należałoby poinformować taką osobę, że jej pismo spowodowało wszczęcie postępowania z urzędu, ale nie może ona z nim uczestniczyć z uwagi na brak interesu prawnego.

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek w sprawie ewidentnie nie pochodzi od strony postępowania, z tym że w przypadku gdy postępowanie może być prowadzone z urzędu należy rozważyć taką możliwość, ponieważ wymaga tego zasada legalizmu. Osoba, która zainicjowała takie postępowanie, z uwagi na brak interesu prawnego nie będzie jego stroną, dlatego też organ nie ma obowiązku doręczania jej decyzji kończącej takie postępowania. Można ewentualnie poinformować osobę, że sprawa została zakończona decyzją. Regulacja art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego nie zwalnia zatem organu z obowiązku prowadzenia postępowania z urzędu, a w przypadku gdy postępowanie takie może być prowadzone nie tylko na wniosek, nie jest zasadnym odmowa wszczęcia takiego postępowania, lecz ewentualne wszczęcie jej z urzędu, jeżeli zachodzą ku temu podstawy. Wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia owszem byłoby zasadne, ale tylko wówczas, gdy wniosek pochodziłby od osoby niedysponującej interesem prawnym, a jednocześnie brak było podstaw do jego prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego z urzędu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


 

Tomasz Gawroński 20.06.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Warto przeczytać

 • Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

  Obrazek do artykułu: Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

  Domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego terenem, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Więcej »

 • Ekspert o marketingu miast: hasło i logo nie wystarczą

  Ekspert o marketingu miast: hasło i logo nie wystarczą Hasło i logo nie wystarczą, aby wypromować miasto. Slogan jest tylko hasłowym podkreśleniem najważniejszych atrybutów marki. Markę buduje się konkretnymi i spójnymi działaniami, uważa Robert Stępowski, ekspert ds. marketingu terytorialnego, redaktor naczelny magazynu „MarketingMiejsca.com.pl”. Warszawa zajmuje wysokie miejsce w badaniu opinii... Więcej »

 • Gminy sąsiadujące z parkami narodowymi i rezerwatami otrzymają wsparcie

  Gminy sąsiadujące z parkami narodowymi i rezerwatami otrzymają wsparcie Blisko 1/3 Polski jest pokryta lasami, nie brakuje nam obszarów chronionych. Jest ich dwa razy więcej niż 25 lat temu. "Uważam, że gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych, czy specjalne... Więcej »

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora