Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo?

Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo?

20.06.11

W jakich sytuacjach PINB odmawia wszczęcia postępowania administracyjnego postanowieniem, a w jakich odpowiada skarżącemu pismem?

articleImage: Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo? fot. Thinkstock

Czy istnieje możliwość udzielenia skarżącemu odpowiedzi pismem, w której PINB wyjaśnia sprawę?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy wniosek o wszczęcie postępowania pochodzi od osoby niemającej interesu prawnego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania, chyba że postępowanie to powinno zostać wszczęte z urzędu. Wówczas należałoby poinformować taką osobę, że jej pismo spowodowało wszczęcie postępowania z urzędu, ale nie może ona z nim uczestniczyć z uwagi na brak interesu prawnego.

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek w sprawie ewidentnie nie pochodzi od strony postępowania, z tym że w przypadku gdy postępowanie może być prowadzone z urzędu należy rozważyć taką możliwość, ponieważ wymaga tego zasada legalizmu. Osoba, która zainicjowała takie postępowanie, z uwagi na brak interesu prawnego nie będzie jego stroną, dlatego też organ nie ma obowiązku doręczania jej decyzji kończącej takie postępowania. Można ewentualnie poinformować osobę, że sprawa została zakończona decyzją. Regulacja art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego nie zwalnia zatem organu z obowiązku prowadzenia postępowania z urzędu, a w przypadku gdy postępowanie takie może być prowadzone nie tylko na wniosek, nie jest zasadnym odmowa wszczęcia takiego postępowania, lecz ewentualne wszczęcie jej z urzędu, jeżeli zachodzą ku temu podstawy. Wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia owszem byłoby zasadne, ale tylko wówczas, gdy wniosek pochodziłby od osoby niedysponującej interesem prawnym, a jednocześnie brak było podstaw do jego prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego z urzędu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE