Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo?

Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo?

20.06.11

W jakich sytuacjach PINB odmawia wszczęcia postępowania administracyjnego postanowieniem, a w jakich odpowiada skarżącemu pismem?

articleImage: Odmowa wszczęcia postępowania - postanowienie czy pismo? fot. Thinkstock

Czy istnieje możliwość udzielenia skarżącemu odpowiedzi pismem, w której PINB wyjaśnia sprawę?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy wniosek o wszczęcie postępowania pochodzi od osoby niemającej interesu prawnego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania, chyba że postępowanie to powinno zostać wszczęte z urzędu. Wówczas należałoby poinformować taką osobę, że jej pismo spowodowało wszczęcie postępowania z urzędu, ale nie może ona z nim uczestniczyć z uwagi na brak interesu prawnego.

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek w sprawie ewidentnie nie pochodzi od strony postępowania, z tym że w przypadku gdy postępowanie może być prowadzone z urzędu należy rozważyć taką możliwość, ponieważ wymaga tego zasada legalizmu. Osoba, która zainicjowała takie postępowanie, z uwagi na brak interesu prawnego nie będzie jego stroną, dlatego też organ nie ma obowiązku doręczania jej decyzji kończącej takie postępowania. Można ewentualnie poinformować osobę, że sprawa została zakończona decyzją. Regulacja art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego nie zwalnia zatem organu z obowiązku prowadzenia postępowania z urzędu, a w przypadku gdy postępowanie takie może być prowadzone nie tylko na wniosek, nie jest zasadnym odmowa wszczęcia takiego postępowania, lecz ewentualne wszczęcie jej z urzędu, jeżeli zachodzą ku temu podstawy. Wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia owszem byłoby zasadne, ale tylko wówczas, gdy wniosek pochodziłby od osoby niedysponującej interesem prawnym, a jednocześnie brak było podstaw do jego prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego z urzędu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • W Łodzi wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

  Obrazek do artykułu: W Łodzi wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

  Obszar zdegradowany Łodzi oraz obszar rewitalizacji przedstawiło w poniedziałek biuro ds. rewitalizacji i zabudowy miasta łódzkiego magistratu. Mapa terenów wymagających specjalnej interwencji powiększyła się o rejony leżące poza strefą wielkomiejską. Więcej

 • Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego blokowali most ws. budowy obwodnicy

  Obrazek do artykułu: Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego blokowali most ws. budowy obwodnicy

  Kilkudziesięciu mieszkańców Krosna Odrzańskiego (Lubuskie) zablokowało w poniedziałek ruch na moście przez Odrę, domagając się budowy obwodnicy z nową przeprawą. Obecnie obie części miasta łączy jeden ponad 110-letni most, którym przebiega droga krajowa nr 29. Więcej

 • Raport: poprawa wizerunku kluczowa dla Katowic

  Obrazek do artykułu: Raport: poprawa wizerunku kluczowa dla Katowic

  Poprawa wizerunku jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Katowicami - wskazują specjaliści z firmy doradczej PwC. Przekonują, że przełamanie negatywnych stereotypów umożliwi przyciągnięcie nowych inwestorów i przekona ludzi, że warto w Katowicach mieszkać. Więcej

 • Śródmieście Bytomia kluczowym obszarem do rewitalizacji

  Obrazek do artykułu: Śródmieście Bytomia kluczowym obszarem do rewitalizacji

  Śródmieście Bytomia zostało wskazane m.in. przez ekspertów jako kluczowy obszar do kompleksowej rewitalizacji. Odnotowuje się tam wysokie wskaźniki m.in. ubóstwa i bezrobocia. Ogółem na 7-letnie działania związane z odnową miasto ma dysponować ok. 1 mld zł. Więcej

 • Szefowa MEN przekonuje samorządowców do zmian w oświacie

  Obrazek do artykułu: Szefowa MEN przekonuje samorządowców do zmian w oświacie

  To nieprawda, że nauczyciele stracą pracę w wyniku nowelizacji systemu oświaty, znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków; wystarczy odrobina chęci i organizacji ze strony samorządów – mówiła w poniedziałek w Krakowie minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE