Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Odprawa emerytalna pracownika zatrudnionego w jst

Odprawa emerytalna pracownika zatrudnionego w jst

22.01.10
Jak wyliczyć odprawę emerytalną dla pracownika zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego?


Jak wyliczyć odprawę emerytalną dla pracownika zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego?

Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik ma stałe składniki wynagrodzenia, tzn. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek stażowy (20%).

Czy mogę podstawę wynagrodzenia wynikającą z umowy o pracę, pomnożyć przez 6 miesięcy, jeśli w ostatnich 6 miesiącach była podwyżka wynagrodzenia, a w ostatnim miesiącu pracownik nie przepracował pełnego miesiąca?

Odpowiedź


Podstawą wymiaru odprawy będzie wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie pozostałe składniki stałe (dodatki - stażowy i funkcyjny) w wysokości przysługującej w dniu rozwiązania stosunku pracy, przy czym należy tu wziąć pod uwagę pełną kwotę wynagrodzenia wynikającą z umowy o pracę.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalno-rentowej, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Skoro podstawę wymiaru odprawy oblicza się jak ekwiwalent urlopowy, należy więc zastosować tutaj przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - dalej r.w.u.

Ekwiwalent urlopowy zasadniczo oblicza się tak jak wynagrodzenie urlopowe. Te zaś, w myśl 6 r.w.u. ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:
- jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
- gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
- dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
- nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
- odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
- wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy,
- kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z 15 r.u.w. składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Natomiast "uśrednianie" dotyczy tylko składników wynagrodzenia o charakterze zmiennym, tzn. takich, których wartość waha się w każdym miesiącu. Nie należy więc wyliczać "średniej" ze stałych składników wynagrodzenia (zob. § 16 ust. 1 w zw. z § 7 r.u.w.).

W praktyce oznacza to, że podstawą wymiaru odprawy będzie wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie pozostałe składniki stałe (dodatki - stażowy i funkcyjny) w wysokości przysługującej w dniu rozwiązania stosunku pracy, przy czym należy tu wziąć pod uwagę pełną kwotę wynagrodzenia wynikającą z umowy o pracę (w wysokości należnej), a nie faktycznie przysługującej (tzn. nie należy ustalać odprawy od kwoty wynagrodzenia nabytej przez pracownika w niepełnej wysokości ze względu na rozwiązanie stosunku pracy przed upływem miesiąca).


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)


Michał Culepa 22.01.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nieodpłatna pomoc prawna: przedstawiamy obowiązki samorządów

  Obrazek do artykułu: Nieodpłatna pomoc prawna: przedstawiamy obowiązki samorządów

  Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej była dotychczas przedmiotem wielu komentarzy i analiz. Zdecydowana większość z nich skupiła się w głównej mierze na zapisach ustawy określających co komu przysługuje oraz jak i kiedy przysługuje. Niewiele miejsca poświęcono roli samorządów w realizacji ustawy, co w świetle wielości i złożoności nałożonych jej brzmieniem obowiązków jest zagadnieniem dla... Więcej

 • W Radomsku przedterminowe wybory prezydenta

  Obrazek do artykułu: W Radomsku przedterminowe wybory prezydenta

  W Radomsku (Łódzkie) rozpoczęły się w niedzielę przedterminowe wybory prezydenta tego miasta. Ich przeprowadzenie zarządziła premier Beta Szydło po tym jak dotychczasowa prezydent miasta Anna Milczanowska dostała się do Sejmu i zrezygnowała ze swego stanowiska. Więcej

 • 500 zł na dziecko: wnioski do gminy, wypłaty od kwietnia

  Obrazek do artykułu: 500 zł na dziecko: wnioski do gminy, wypłaty od kwietnia

  Świadczenia z programu 500 plus mają być wypłacane od kwietnia; wniosek o nie trzeba będzie składać raz w roku, do gminy - osobiście lub online. Świadczenie otrzyma każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców, również rodziny patchworkowe, jeśli mają wspólne dziecko. Więcej

 • Świętokrzyski samorząd przyznał stypendia studentom ze Wschodu

  Obrazek do artykułu: Świętokrzyski samorząd przyznał stypendia studentom ze Wschodu

  23 uczących się w Kielcach studentów polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, odebrało w piątek stypendia, przyznane im przez samorząd województwa świętokrzyskiego. To pierwsza edycja programu stypendialnego dla Polaków ze Wschodu, realizowanego przez władze regionu. Więcej

 • Warszawa: ok. 100 dzików do odłowu, a 80 do odstrzału

  Obrazek do artykułu: Warszawa: ok. 100 dzików do odłowu, a 80 do odstrzału

  Ze względów bezpieczeństwa i rosnących szkód do końca kwietnia br. odłowionych zostanie ok. 100 dzików, a ok. 80 zostanie odstrzelonych - informują Lasy Miejskie. W stolicy żyje ich ok. 800, coraz więcej jest próśb mieszkańców o interwencję. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE