Opublikowano nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych

Stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa nie będzie już mogło być obsadzane w drodze powierzenia obowiązków (p.o.), to jedna najważniejszych zmian w ustawie o pracownikach samorządowych. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 5 czerwca, akt wejdzie w życie 1 września br. 

articleImage: Opublikowano nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych fot. Thinkstock


5 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (poz. 645).


Koniec p.o. sekretarzy

Nowa regulacja dotyczy przede wszystkim stanowiska gminnych, powiatowych i wojewódzkich sekretarzy. Nowelizacja zakłada, że nie będą oni mogli być obsadzani w drodze powierzenia obowiązków (p.o.). Dodatkowo nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza będzie mogło być przeprowadzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska.
 

Określono wymagania dla doradców i asystentów

Nowelizacja określa także wymagania, jakie powinien spełniać pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku doradcy lub asystenta. Nowe przepisy mają wykluczyć sytuacje, w której stanowisko to piastują osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Nowe przepisy umożliwiają też weryfikację niekaralności osób aplikujących bądź już zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.


Awans wewnętrzny jedynie w ramach danej grupy stanowisk

Znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych porządkuje też kwestię „awansu wewnętrznego". Zgodnie z nowymi regulacjami będzie on możliwy jedynie w ramach danej grupy stanowisk.


Ustawa przewiduje także, że członkowie zarządów dzielnic m.st. Warszawy będą zatrudniani na podstawie wyboru, a nie jak dotychczas w oparciu o umowę o pracę.


Uchylono zakaz łączenia funkcji

Senat zaproponował, a Sejm przyjął uchylenie zakazu łączenia funkcji burmistrza dzielnicy, zastępcy burmistrza dzielnicy i członka zarządu dzielnicy z pełnieniem niektórych stanowisk, m.in. z zatrudnieniem w administracji rządowej lub wykonywaniem mandatu posła i senatora.


Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych wchodzi w życie 1 września 2013 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (poz. 645)

Karol Kozłowski 06.06.13 Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Warto przeczytać

 • Ile zarabia wójt?

  Obrazek do artykułu: Ile zarabia wójt?

  Ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta należy do kompetencji rady gminy. Podejmując decyzję o wysokości wynagrodzenia wójta, rada gminy jest ograniczona ustawą o pracownikach samorządowych, która stanowi, że maksymalna wysokość wynagrodzenie jest uzależniona od kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej i nie może ona przekroczyć siedmiokrotności tej kwoty bazowej. Więcej »

 • Terminy załatwiania spraw w administracyjnym postępowaniu ogólnym

  Obrazek do artykułu: Terminy załatwiania spraw w administracyjnym postępowaniu ogólnym

  Jedną z zasad ogólnych postępowania administracyjnego jest zasada szybkości wyrażona w art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Znajduje ona rozwinięcie m.in. w przepisach rozdziału 7 Kodeksu postępowania administracyjnego regulującego terminowość załatwiania spraw. Więcej »

 • Metryki spraw administracyjnych – wzór i sposób prowadzenia

  Obrazek do artykułu: Metryki spraw administracyjnych – wzór i sposób prowadzenia

  Metryka sprawy administracyjnej jest zakładana i prowadzona w sprawach, które toczą się w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. Wzór metryki i sposób jej prowadzenia określa rozporządzenie wykonawcze. Katalog spraw wyłączonych spod obowiązku prowadzenia metryk spraw jest dość szeroki. Więcej »

Pity 2013

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora

Polecamy: