Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Organ musi przestrzegać terminów w sprawie udostępniania informacji publicznej

Organ musi przestrzegać terminów w sprawie udostępniania informacji publicznej

30.07.13

Przepisy regulujące zasady udostępniania informacji publicznej precyzyjnie wskazują termin, w którym organ powinien ustosunkować się do wniosku o udostępnienie informacji. Przekroczenie tego terminu może skutkować wniesieniem skargi na bezczynność do sądu administracyjnego, choć nie każda taka skarga zostanie przez sąd uwzględniona.

articleImage: Organ musi przestrzegać terminów w sprawie udostępniania informacji publicznej fot. Thinkstock


Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Skierowany do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wniosek wyznacza ramy podmiotowe i przedmiotowe postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej. Oznacza to, że tylko organ będący adresatem wniosku może go rozpatrzyć a postępowanie wszczęte wnioskiem co do zasady powinno dotyczyć oceny możliwości udzielenia żądanej informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie tylko wszczyna postępowanie w sprawie jej udostępnienia, ale określa również krąg podmiotów tego postępowania (wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r., II SAB 396/11, LEX nr 1114130). Oznacza to, że organ będący adresatem wniosku powinien przeanalizować, czy wnioskowana informacja jest informacją publiczną oraz czy organ informacją tą dysponuje. Stwierdzenie w toku wszczętego postępowania braku dysponowania żądaną informacją nie może w szczególności prowadzić do przekazania wniosku o udostępnienie informacji innemu organowi dysponującemu informacją na podstawie art. 65 § 1 KPA zgodnie z właściwością (wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r., I OSK 1116/09, LEX nr 594900). Przepisy regulujące bowiem ogólne postępowanie administracyjne znajdują zastosowanie w postępowaniu o udzielenie informacji tylko w określonych w ustawie przypadkach a ustalenie właściwości rzeczowej organu następuje wyłącznie przez wskazanie określonego organu przez wnioskodawcę, nawet jeśli wskazanie to jest oczywiście błędne.


Dlatego tylko organ będący adresatem wniosku może i powinien go merytorycznie rozpoznać, zaś przez przekazanie wniosku innemu organowi jego adresat może narazić się na zarzut bezczynności w sprawie (wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 października 2010 r., II SAB/Wa 293/12, niepublikowany).Oceniając wniosek o udzielenie informacji publicznej należy pamiętać, że organ nie tylko jest związany przedmiotem tego wniosku, ale nie powinien również wymagać od wnioskodawcy jego uzupełnienia, jeżeli ze względu na sformułowania zawarte we wniosku nie ma wątpliwości co do tego, jakiej informacji żąda wnioskodawca a zamieszczone dane kontaktowe umożliwiają udzielenie odpowiedzi. Wynika to ze znacznego odformalizowania analizowanego postępowania, którego przejawem jest brak wymogów co do formy wniosku czy konieczności pełnej identyfikacji wnioskodawcy (wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., II SAB/Wa 259/10, LEX nr 756216). Dlatego wniosek może być przesłany do organu również w formie elektronicznej nawet bez autoryzacji za pomocą tzw. podpisu elektronicznego (wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r., II SAB/Łd 46/12, LEX nr 1166260). Stąd również stawianie dodatkowych wymagań dotyczących wniosku, jego uzasadnienia itd. może prowadzić do utrudnienia lub wręcz uniemożliwienia uzyskania informacji i w konsekwencji potwierdzać zarzut bezczynności organu w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Przejdź do strony artykułu: « »
Kazimierz Pawlik 30.07.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE