Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Organ właściwy do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej pozwoleniem na użytkowanie obiektu budowlanego

Organ właściwy do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej pozwoleniem na użytkowanie obiektu budowlanego

08.11.10
W 2001 r. starosta wydał decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu. Obecnie złożono wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.
articleImage: Organ właściwy do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej pozwoleniem na użytkowanie obiektu budowlanego fot. Thinkstock

Czy organem właściwym w sprawie będzie nadal starosta czy organ nadzoru budowlanego w związku ze zmianą kompetencji?


Odpowiedź

Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej pozwoleniem na użytkowanie obiektu budowlanego wydanym przez starostę (organ orzekający w ostatniej instancji) będzie ten organ, pomimo iż obecnie wydawanie pozwoleń na użytkowanie pozostaje w kompetencji organów nadzoru budowlanego.

Uzasadnienie

Dnia 11 lipca 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z późn. zm.), która m.in.: zmieniła brzmienie art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego ustalając, iż do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, między innymi w zakresie wydawania pozwoleń na użytkowanie. Wprowadzona nowelą zmiana przepisów pr. bud. nie wpłynęła jednak na właściwość organów w postępowaniu nadzwyczajnym jakim jest postępowanie wznowieniowe, a uregulowania ustawy nowelizującej nie zawierają normy prawnej zmieniającej właściwość organu w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu wydaną przez starostę.

Słusznie podkreślono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2007 r., II SA/Gd 517/07, że gdyby wolą ustawodawcy było, aby w związku z powyżej przywołaną nowelizacją Prawa budowlanego, właściwość organu w tych sprawach również uległa zmianie w ten sposób, iż właściwym w tym zakresie stałby się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, to regulacja taka musiałaby zostać umieszczona w przepisach noweli, jako lex specialis w stosunku do art. 150 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponieważ tak się nie stało, w zakresie wznowienia postępowania należy odwołać się do przepisów regulujących to postępowanie, które zawarte są w Kodeksie postępowania administracyjnego, a w szczególności do art. 150 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który określa właściwość organu administracyjnego w tym postępowaniu.

Z treści art. 150 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. jasno wynika, iż organem właściwym do orzekania w kwestii dopuszczalności wznowienia będzie ten organ administracji, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, przy czym brzmienie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, pozostaje właściwy do orzekania w zakresie wznowienia postępowania także wówczas, gdy po wydaniu decyzji zmieniła się właściwość miejscowa lub rzeczowa i organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, nie jest już właściwy pod tym względem. Pogląd ten podzielany jest zarówno w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. wyrok NSA z dnia 7 lutego 2002 r., I SA 1717/00, LEX nr 81911; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 1999 r., I SA 1445/98, LEX nr 47968; postanowienie NSA - 14 października 2009 r., II OW 31/09; postanowienie NSA 10 lutego 2010 r., I OW 174/09; wyrok Wojewódzkigo Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2008 r., IV SA/Wr 5/08 jak i w doktrynie prawa administracyjnego - zob. "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz." red. E. Iserzon, J. Starościuk, 1965 r., str. 201; "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz." M. Jaśkowska, A. Wróbel, 2000, str. 839; C. Martysz - komentarz do art. 150 Kodeksu postępowania administracyjnego w G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz." Tom I i II, 2005 r.). Powszechnie w judykaturze, jak i w piśmiennictwie, przyjmuje się także, iż jedynie w przypadku, gdy organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, uległ likwidacji, to wówczas właściwym do wznowienia postępowania w sprawie będzie organ, który przejął kompetencje zlikwidowanego organu administracji publicznej do załatwiania danego rodzaju spraw (tak między innymi Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lutego 2002 r., I SA 1717/00).

W niniejszej sprawie organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, której weryfikacji w postępowaniu wznowieniowym domaga się skarżący, istnieje. Jest nim starosta i to on jest organem właściwym do zajęcia stanowiska w kwestii dopuszczalności wznowienia postępowania zakończonego jego decyzją. Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją starosty nie powinno bowiem toczyć się przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, gdyż nie był on organem, który wydał kwestionowaną w postępowaniu nadzwyczajnym decyzję w ostatniej instancji.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Miasto wprowadziło samorządowe becikowe

  Obrazek do artykułu: Miasto wprowadziło samorządowe becikowe

  W Łomży (Podlaskie) od przyszłego roku samorząd będzie wypłacał rodzinom zamieszkałym w mieście jednorazowe świadczenie po 500 zł na każde nowo narodzone dziecko - zdecydowali w środę radni. Wypłata pieniędzy nie będzie uzależniona od dochodów. Więcej

 • Komisje zajmą się projektem, który ma poprawić sytuację finansową samorządów

  Obrazek do artykułu: Komisje zajmą się projektem, który ma poprawić sytuację finansową samorządów

  Obywatelski projekt ustawy, którego celem jest podreperowanie finansów samorządów, trafi do dalszych prac w komisjach - zdecydował w środę Sejm, który debatował nad projektem. Chodzi m.in. o zrekompensowanie ubytków w dochodach lokalnych budżetów po zmianach w podatku PIT. Więcej

 • Samorządy będą dyskutować o planach nowego rządu

  Obrazek do artykułu: Samorządy będą dyskutować o planach nowego rządu

  Rok po wyborach samorządy działają już wedle przyjętych przez siebie założeń. Wybory parlamentarne, które odbyły się w Polsce 25 października 2015r. pozornie dotyczą jedynie spraw związanych z władzą centralną. „Szereg zapowiedzi z expose Pani Premier Beaty Szydło wskazuje, że nowe kierunki istotnie wpłyną na pejzaż lokalny. Chcemy o tym dyskutować” – mówi Iwona Ciećwierz z Fundacji Szkoła... Więcej

 • Sąd uznał ją za niezgodną z prawem, ale miasto nadał chce pobierać opłatę klimatyczną

  Obrazek do artykułu: Sąd uznał ją za niezgodną z prawem, ale miasto nadał chce pobierać opłatę klimatyczną

  Samorząd Wisły pobiera opłatę klimatyczną niezgodnie z prawem - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (WSA). Po skardze obywatela sąd stwierdził nieważność uchwały z 2008 r. ws. opłat miejscowych. Wisła zapowiedziała, że nadal będzie je pobierała. Więcej

 • Lokalne podatki i opłaty w Olsztynie będą w wyższe

  Obrazek do artykułu: Lokalne podatki i opłaty w Olsztynie będą w wyższe

  Średnio o 4 proc. wzrosną w Olsztynie od początku przyszłego roku stawki podatku od nieruchomości, a o 2 proc. podrożeje wodę i ścieki - zdecydowała olsztyńska rada miejska. W 2016 roku ratusz spodziewa się wzrostu wpływów podatkowych o 4 mln zł. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE