Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

04.10.10

Czy spółka ta ma prawo złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powołując się na zgody uzyskane przez gminę?

articleImage: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane fot. Thinkstock


Gmina otrzymała pozwolenie na budowę kanalizacji. Inwestycja ta przebiega przez działki prywatne, więc do wniosku o pozwolenie na budowę gmina dołączyła oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wynika z niego, że gmina uzyskała zgody właścicieli działek na tą inwestycję. Obecnie gmina powołała spółkę do realizacji tej inwestycji i niezbędne jest przeniesienie pozwolenia na budowę na utworzoną spółkę. Zgody te nie zawierają adnotacji, że są udzielane gminie i każdemu następcy prawnemu, są też datowane przed powstaniem spółki.

Czy spółka ta ma prawo złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powołując się na zgody uzyskane przez gminę?

Czy utworzona spółka musi samodzielnie uzyskać nowe zgody prywatnych właścicieli działek?

Odpowiedź

Spółka komunalna, na którą zostanie przeniesione pozwolenie na budowę wydane pierwotnie w stosunku do Gminy jako do inwestora, powinna samodzielnie uzyskać zgody właścicieli nieruchomości, na których inwestycja będzie realizowana, aby mogła skutecznie złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Uzasadnienie

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane jest jednym z istotniejszych wymogów formalnych, jakimi powinien wylegitymować się inwestor w toku postępowania o pozwolenie na budowę. Znamiennym jest również, że w postępowaniu w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę (art. 40 Prawa budowlanego), które jest raczej nieskomplikowane zarówno z merytorycznego jak i proceduralnego punktu widzenia, jednym z wymogów skutecznego przeniesienia pozwolenia na rzecz innego podmiotu, jest oprócz przyjęcia wszystkich warunków zawartych w tej decyzji - złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. Z powyższego wynika, że oświadczenie to należy interpretować w sposób indywidualny, tzn. dla jego prawidłowości ważne jest rzeczywiste dysponowanie nieruchomością (zespołem nieruchomości) przez przyszłego inwestora. W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z jednostką samorządu terytorialnego (gminą), która dysponując swoim władztwem cywilnoprawnym zamierza działać w obrocie jako inwestor oraz spółką powołaną przez gminę do realizacji konkretnej inwestycji, która de facto stanie się inwestorem.

Z prawnego punktu widzenia są to jednak dwa odrębne podmioty, a komunalna osoba prawna nawet przy założeniu, że gmina jest jej wyłącznym udziałowcem jest odrębnym bytem prawnym. Jeżeli zatem gmina na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę zawarła stosowne umowy lub po prostu uzyskała zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane, to jednak nie można wyprowadzić wniosku, że zgoda ta dotyczy podmiotu, który w miejsce gminy uzyska status inwestora. Zakładając nawet instytucjonalne powiązanie obydwu podmiotów, spółka również takie zgody powinna uzyskać, aby móc skutecznie złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na celu budowlane. Gdyby ewentualnie w udzielanych zgodach znalazły się stosowne klauzule w przedmiocie ich skuteczności względów podmiotów, które będą jako inwestorzy następcami gminy, można byłoby bronić poglądu co do braku konieczności ich uzupełniania. Jeżeli jednak kwestie te regulowały porozumienia zawarte jedynie przez gminę z właścicielami nieruchomości, inny podmiot obowiązany jest jako inwestor zgody takie uzyskać, tym bardziej, że podmiot ten nawet jeszcze nie istniał w czasie ich uzyskiwania.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)


Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE