Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Płace skarbników regulują przepisy o pracownikach samorządowych

Płace skarbników regulują przepisy o pracownikach samorządowych

19.07.17

Skarbnik powiatu jest zatrudniony przez starostwo powiatowe, w imieniu którego występuje starosta. Jest więc pracownikiem samorządowym podlegającym przepisom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zatrudnionym w jednostce organizacyjnej samorządu. 

articleImage: Płace skarbników regulują przepisy o pracownikach samorządowych fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy wynagrodzenie skarbnika powiatu podlega ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi?

Odpowiedź:
Nie, gdyż płace skarbników regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

Uzasadnienie:
W myśl art. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – dalej u.w.o.k. ustawa ma zastosowanie do:
- przedsiębiorstw państwowych;
- państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz nie są szkołami wyższymi;
- samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie spółkami handlowymi
- agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych;
- fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji;
- państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Skarbnik powiatu jest zatrudniony przez starostwo powiatowe, w imieniu którego występuje starosta - art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. Jest więc pracownikiem samorządowym podlegającym – także w zakresie płacowymi – przepisom u.p.s., zatrudnionym w jednostce organizacyjnej samorządu niemającej osobowości prawnej, którą jest urząd starostwa powiatowego. Urzędy gminne, starostwa i urzędy marszałkowskie nie stanowią samorządowych osób prawnych – osobowość prawną mają gminy, powiaty i województwa samorządowe, a nie ich urzędy. Jedynymi przepisami powszechnie obowiązującymi, które regulują wysokość płac skarbników, są przepisy u.p.s. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nie można więc do ustalania wynagrodzenia skarbnika stosować u.w.o.k. 

Michał Culepa 19.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE