Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Podłączenie się do sieci kanalizacyjnej to obowiązek

Podłączenie się do sieci kanalizacyjnej to obowiązek

22.03.12

W jakiej sytuacji właściciel nieruchomości może uchylić się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej?

articleImage: Podłączenie się do sieci kanalizacyjnej to obowiązek fot. Thinkstock

Gmina wybudowała sieć kanalizacyjną w ulicy. Część mieszkańców podłączyła swoją nieruchomości, ale są też takie przypadki, gdy posiadacze nieruchomości twierdzą, że np. nieruchomość zamieszkuje 1 osoba, która mało produkuje nieczystości ciekłych, a na terenie nieruchomości jest szczelne szambo. Częstym aspektem są kwestie finansowe tzn. nie stać posiadacza nieruchomości na podłączenie jej do sieci kanalizacyjnej. Jak w takich wypadkach ma postąpić organ biorąc pod uwagę art. 5 ust. 7ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.?
Jakie aspekty należy brać pod uwagę przy wydawaniu decyzji o odstępstwie od obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź

Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków finansowych albo że zainstalowane szczelne szambo spełnia swoją funkcję. Za niewykonanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 7 u.u.c.p.g. przewidziana jest grzywna wymierzana na podstawie art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.

Gmina może ze swojego budżetu udzielić dotacji celowej na wykonanie przyłączy ustalając jako jedno z kryteriów, od którego zależeć będzie dofinansowanie, niski dochód. W tej sprawie rada gminy musi podjąć uchwałę. Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, gdy gminę stać na takie wsparcie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca przewiduje tu dwie możliwości: albo istnieje sieć kanalizacyjna - wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy takiej sytuacji, kiedy nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych i wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona; wtedy właściciel nieruchomości może wyposażyć swoją nieruchomość albo w przydomową oczyszczalnię ścieków albo w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Akt u.u.c.p.g. przewiduje, że to właściciele nieruchomości mają zapewniać utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączanie swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Niewykonanie decyzji podlega sankcji w postaci kary grzywny (art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.).

Kolejna możliwość przymuszenia właściciela niestosującego się do wykonania decyzji z art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g. to wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) – dalej u.p.e.a. i nałożenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Tak mówią przepisy. W praktyce, jeśli właściciel nieruchomości nie dysponuje środkami na przyłączenie się do sieci, to prędzej organ doprowadzi do licytacji jego nieruchomości (w związku z nieuiszczaniem grzywien) niż właściciel ten zbierze potrzebną kwotę. Wójt powinien zatem rozważyć, jakie środki mogą być skuteczne i czy w ogóle należy je stosować. Może zamiast karać grzywną w trybie u.p.e.a. albo w trybie u.u.c.p.g. lepiej jest rozważyć możliwości dofinansowania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
 • Baltazar Gąbka IP: 91.192.* 28-02-2017
  Każda gmina może nie podłączyć kanalizacji którą ma wykonaną tłumacząc się brakiem środków .!!!
  I co kto ??? na to POradzi . Pocaujta w d... wójta . Żyjem w Polszcze.
  Jak było na początku to teraz i na wieki wieków amen.
  A ochrona środowiska to może i na p... skoczyć na

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE