Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Połączenie biblioteki z domem kultury

Połączenie biblioteki z domem kultury

08.06.11

Czy gminna biblioteka publiczna może zostać połączona z domem kultury, żeby zaoszczędzić na kosztach administracyjnych?

articleImage: Połączenie biblioteki z domem kultury fot. Thinkstock

NIE. W obecnym stanie prawnym nie ma takiej możliwości, ale możliwe, że niedługo ulegnie on zmianie. Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Ten przepis wyklucza łącznie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury lub innymi jednostkami organizacyjnymi gminy. Bibliotek publiczne musi być samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.). Od dawna samorządy zgłaszały postulat zmiany prawa w tym zakresie, bowiem połączenie biblioteki z inną instytucją kultury pozwoliłoby ograniczyć koszty administracyjne bez uszczerbku dla działalności merytorycznej obu instytucji. W wielu małych gminach do obsługi biblioteki wystarcza jedna osoba, a jako samodzielna instytucja musi ona mieć dyrektora i głównego księgowego. Jeden dyrektor i jedna księgowość z powodzeniem może obsługiwać dom kultury i bibliotekę.

W Sejmie są w toku prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3786). Projekt przewiduje między innymi zmianę art. 13 ustawy o bibliotekach. Biblioteki publiczne mogłyby być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Połączenie miałoby wymagać zasięgnięcia opinii Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W uzasadnieniu projektu ustawy napisano: „Rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu biblioteki np. w ramach ośrodka kultury może być w określonych warunkach rozwiązaniem bardziej efektywnym z punktu widzenia użytkowników i tańszym dla organizatora.” Projekt nie przewiduje możliwości łączenia bibliotek publicznych z innymi jednostkami organizacyjnymi niż instytucje kultury, np. z jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi. Projekt po I czytaniu został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu, która powołała do tej sprawy specjalną podkomisję. Podkomisja opracowała już swoje stanowisko, więc można się spodziewać, że projekt niedługo trafi pod obrady Sejmu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Katowice mają oferty na przebudowę dwóch ważnych skrzyżowań

  Obrazek do artykułu: Katowice mają oferty na przebudowę dwóch ważnych skrzyżowań

  Oferty na przebudowę dwóch newralgicznych skrzyżowań na wylotowych trasach prowadzących na południe zebrał w dwóch przetargach samorząd Katowic. Miasto zdobyło wcześniej na ten cel największe w Polsce łączne dofinansowanie w konkursie na inwestycje drogowe miast. Więcej

 • Pół tysiąca urzędów administracji publicznej z terminalami płatniczymi

  Obrazek do artykułu: Pół tysiąca urzędów administracji publicznej z terminalami płatniczymi

  Z prawie 750 urzędów administracji publicznej, które zgłosiły się do realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolskiego programu, już 500 przyjmuje płatności bezgotówkowe. Dzięki temu coraz więcej obywateli ma możliwość dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet. Więcej

 • Karta Dużej Rodziny: dane do GIODO zgłasza gmina

  Obrazek do artykułu: Karta Dużej Rodziny: dane do GIODO zgłasza gmina

  Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania Karty Dużej Rodziny są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. Oznacza to, że zbiór danych prowadzony w celu przyznawania Karty (jego ewentualną aktualizację) powinna zgłosić wyłącznie gmina - przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Więcej

 • Wkrótce ruszy modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku

  Obrazek do artykułu: Wkrótce ruszy modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku

  Z początkiem września ma ruszyć modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku (Mazowieckie). Do połowy 2018 r. powstanie tam m.in. promenada, „skwer biznesu” i nowy port jachtowy. Inwestycję za 31,8 mln zł wykona spółka PORR. Część środków ma pochodzić z unijnego wsparcia. Więcej

 • Marszałek pomorski chce, by rozporządzenie ws. nawałnic objęło więcej gmin

  Obrazek do artykułu: Marszałek pomorski chce, by rozporządzenie ws. nawałnic objęło więcej gmin

  Rozszerzenia listy gmin objętych rozporządzeniem upraszczającym procedury związane z remontem lub odbudową domów zniszczonych w wyniku sierpniowych nawałnic chce marszałek pomorski Mieczysław Struk (PO). Z wnioskiem takim zwrócił się w piątek do premier Beaty Szydło. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE