Połączenie biblioteki z domem kultury

Czy gminna biblioteka publiczna może zostać połączona z domem kultury, żeby zaoszczędzić na kosztach administracyjnych?

articleImage: Połączenie biblioteki z domem kultury fot. Thinkstock

NIE. W obecnym stanie prawnym nie ma takiej możliwości, ale możliwe, że niedługo ulegnie on zmianie. Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Ten przepis wyklucza łącznie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury lub innymi jednostkami organizacyjnymi gminy. Bibliotek publiczne musi być samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.). Od dawna samorządy zgłaszały postulat zmiany prawa w tym zakresie, bowiem połączenie biblioteki z inną instytucją kultury pozwoliłoby ograniczyć koszty administracyjne bez uszczerbku dla działalności merytorycznej obu instytucji. W wielu małych gminach do obsługi biblioteki wystarcza jedna osoba, a jako samodzielna instytucja musi ona mieć dyrektora i głównego księgowego. Jeden dyrektor i jedna księgowość z powodzeniem może obsługiwać dom kultury i bibliotekę.

W Sejmie są w toku prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3786). Projekt przewiduje między innymi zmianę art. 13 ustawy o bibliotekach. Biblioteki publiczne mogłyby być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Połączenie miałoby wymagać zasięgnięcia opinii Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W uzasadnieniu projektu ustawy napisano: „Rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu biblioteki np. w ramach ośrodka kultury może być w określonych warunkach rozwiązaniem bardziej efektywnym z punktu widzenia użytkowników i tańszym dla organizatora.” Projekt nie przewiduje możliwości łączenia bibliotek publicznych z innymi jednostkami organizacyjnymi niż instytucje kultury, np. z jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi. Projekt po I czytaniu został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu, która powołała do tej sprawy specjalną podkomisję. Podkomisja opracowała już swoje stanowisko, więc można się spodziewać, że projekt niedługo trafi pod obrady Sejmu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Połączenie biblioteki z domem kultury

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Spełnienie kryteriów dochodowych nie daje prawa do roszczenia o przyznanie zasiłku

  Obrazek do artykułu: Spełnienie kryteriów dochodowych nie daje prawa do roszczenia o przyznanie zasiłku

  Spełnienie przez osobę kryteriów przyznania zasiłku celowego, nie oznacza, że istnieje po jej stronie roszczenie o przyznanie świadczenia w kwocie, która w jej ocenie byłaby wystarczająca na zaspokojenie tej potrzeby – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Więcej

 • Prokuratura wszczęła śledztwo ws. wiceprezydenta Białegostoku

  Obrazek do artykułu: Prokuratura wszczęła śledztwo ws. wiceprezydenta Białegostoku

  Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie wiceprezydenta Białegostoku, który miał wpływać na zmianę zaleceń konserwatorskich tak, by byłyby korzystne dla jednego z deweloperów. Chodzi o inwestycję dotyczącą zabytkowego budynku w centrum miasta. Więcej

 • PIT komunalny: podatnicy zobaczą ile ich podatku trafia do gmin

  Obrazek do artykułu: PIT komunalny: podatnicy zobaczą ile ich podatku trafia do gmin

  W ramach dotychczasowego podatku dochodowego od osób fizycznych ma zostać wyodrębniona część samorządowa. PIT komunalny, tak jak obecnie udziały, ma zasilać budżety gmin, powiatów i województw samorządowych. Podatnicy będą widzieli ile ich podatku trafia do gmin, powiatów, województw, a ile do budżetu państwa, doprowadzi do zwiększenia partycypacji mieszkańców w sprawach samorządowych, wyjaśnia... Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora