Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Połączenie biblioteki z domem kultury

Połączenie biblioteki z domem kultury

08.06.11

Czy gminna biblioteka publiczna może zostać połączona z domem kultury, żeby zaoszczędzić na kosztach administracyjnych?

articleImage: Połączenie biblioteki z domem kultury fot. Thinkstock

NIE. W obecnym stanie prawnym nie ma takiej możliwości, ale możliwe, że niedługo ulegnie on zmianie. Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Ten przepis wyklucza łącznie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury lub innymi jednostkami organizacyjnymi gminy. Bibliotek publiczne musi być samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.). Od dawna samorządy zgłaszały postulat zmiany prawa w tym zakresie, bowiem połączenie biblioteki z inną instytucją kultury pozwoliłoby ograniczyć koszty administracyjne bez uszczerbku dla działalności merytorycznej obu instytucji. W wielu małych gminach do obsługi biblioteki wystarcza jedna osoba, a jako samodzielna instytucja musi ona mieć dyrektora i głównego księgowego. Jeden dyrektor i jedna księgowość z powodzeniem może obsługiwać dom kultury i bibliotekę.

W Sejmie są w toku prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3786). Projekt przewiduje między innymi zmianę art. 13 ustawy o bibliotekach. Biblioteki publiczne mogłyby być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Połączenie miałoby wymagać zasięgnięcia opinii Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W uzasadnieniu projektu ustawy napisano: „Rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu biblioteki np. w ramach ośrodka kultury może być w określonych warunkach rozwiązaniem bardziej efektywnym z punktu widzenia użytkowników i tańszym dla organizatora.” Projekt nie przewiduje możliwości łączenia bibliotek publicznych z innymi jednostkami organizacyjnymi niż instytucje kultury, np. z jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi. Projekt po I czytaniu został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu, która powołała do tej sprawy specjalną podkomisję. Podkomisja opracowała już swoje stanowisko, więc można się spodziewać, że projekt niedługo trafi pod obrady Sejmu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE