Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Powiat może dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Powiat może dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

20.04.17

Starostwo powiatowe może udzielać dotacji celowych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Do tych podmiotów zaliczają się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.  

articleImage: Powiat może dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy powiat może dofinansować osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska?

Odpowiedź:
Starostwo powiatowe może udzielać dotacji celowych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Do tych podmiotów zaliczają się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe (art. 403 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 p.o.ś.). jest to zadanie wskazane w art. 400a ust. 1 pkt 2 p.o.ś. Z art. 403 ust. 1 p.o.ś. wynika, że zadanie to może być sfinansowane przez powiat. Zasady tego finansowania muszą być ustalane w drodze uchwały podjętej przez radę powiatu. Może się to również odbywać na zasadzie przekazania dotacji gminie, która rozdysponuje środki i bezpośrednio będzie zawierała umowy z inwestorami. Szczegółowe zasady tego finansowania powinny zostać doprecyzowane w regulaminie będącym załącznikiem do uchwały.

Uzasadnienie:
Uchwały powiatu powinny być podejmowane na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 221 ust. 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i art. 403 ust. 4 p.o.ś., mając na uwadze ochronę wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami oraz stworzenia możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Uchwała powinna określać podmioty, którym przysługuje dofinansowanie z budżetu powiatu (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe) i rodzaj zadania. Szczegółowy tryb postępowania o przyznanie dofinansowania, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania powinny określać załączniki do uchwały. Sposób rozliczenia dotacji i kontrola wykonania dotowanego zadania jest określana w umowie. Każda jednostka samorządu terytorialnego może odrębnie ustalać warunki i zakres kredytowania w zależności od posiadanych środków. Rada określa również wzór wniosku i umowy o dofinansowanie. 

Piotr Ćwiek 20.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE