Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Poznańska starówka ma się stać Parkiem Kulturowym Stare Miasto

Poznańska starówka ma się stać Parkiem Kulturowym Stare Miasto

19.06.17

Regulacje dotyczące ładu estetycznego, w tym wytyczne odnośnie reklam i szyldów, a także zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych mają zostać wprowadzone w wyniku utworzenia w Poznaniu Parku Kulturowego Stare Miasto.

articleImage: Poznańska starówka ma się stać Parkiem Kulturowym Stare Miasto fot. Thinkstock

Park kulturowy to jedna z form ochrony krajobrazu kulturowego, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Zapisy przygotowywanego aktualnie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie poznańskiej starówki Parku Kulturowego Stare Miasto mają szczegółowo regulować wytyczne dotyczące ładu estetycznego w tej części miasta.

Jak tłumaczyła w poniedziałek na konferencji prasowej miejska konserwator zabytków w Poznaniu Joanna Bielawska-Pałczyńska, mają to być regulacje odnośnie m.in. kwestii reklam, szyldów oraz innego rodzaju działań promocyjnych prowadzonych na tym terenie. Przepisy mają zawierać też wytyczne m.in. dla organizatorów wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, handlarzy oraz najemców lokali gastronomicznych w sprawie usytuowania ogródków letnich.

Uchwała zawierająca wszystkie te zasady miałaby stanowić akt prawa miejscowego, co ułatwiałoby egzekwowanie tych przepisów.

„Lokacji miasta na prawie magdeburskim dokonali książęta Przemysł I i Bolesław Pobożny w 1253 roku. Wytyczono wówczas czytelną do dziś szachownicową siatkę ulic z centralnie usytuowanym kwadratowym rynkiem – placem targowym, z którego wybiega 12 ulic przeciętych przecznicami. Całość założenia okalały mury obronne wraz z bramami Wielką, Wrocławską i Wroniecką. W zasadzie pełen obszar założenia lokacyjnego miasta Poznania ma docelowo zostać objęty tą formą ochrony zabytków” - mówiła Bielawska-Pałczyńska.

Jak uściśliła, obszar, który miałby być objęty terenem Parku Kulturowego, posiada 37,3 ha w obrębie ulic: Garbary, Podgórnej, Al. Marcinkowskiego, Solnej, oraz Małe Garbary.

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski podkreślił, że przy projekcie uchwały Miasto będzie się konsultowało także z samymi mieszkańcami; pierwsze spotkanie informacyjne w tej sprawie zaplanowane jest we wtorek w urzędzie miasta.

Wiśniewski zaznaczył, że władze miasta chcą czerpać także z podobnych rozwiązań już funkcjonujących w innych miastach, jak Kraków czy Wrocław. Dzięki takim regulacjom – jak mówił – poznańskie Stare Miasto stanie się miejscem nie tylko ładniejszym, ale i bardziej przyjaznym dla mieszkańców oraz turystów.

Według harmonogramu prac i konsultacji nad projektem, przyjęcie uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto nastąpi na przełomie listopada i grudnia tego roku. (PAP)

ajw/ akw/

19.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE