Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego nie musi obejmować przyłącza

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego nie musi obejmować przyłącza

11.08.17

Można zatwierdzić projekt budowlany budynku i udzielić pozwolenia na jego budowę, w sytuacji, gdy projekt ten nie zawiera przyłączy – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.  

articleImage: Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego nie musi obejmować przyłącza fot. Thinkstock

Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił spółce pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wojewoda, w wyniku rozpatrzenia odwołań właścicieli sąsiednich działek, uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Organ uznał, że inwestor powinien wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie projektu zagospodarowania dla całej inwestycji oraz udzielenie pozwolenia na budowę I etapu obejmującego elektrownię wiatrową wraz z fundamentem.

Przy czym, projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać wszystkie docelowo planowane elementy inwestycji, czyli: elektrownię wiatrową wraz z fundamentem, zjazd z drogi gminnej, wewnętrzną drogę dojazdową z placem manewrowym i przyłącze elektrowni do istniejącej sieci elektroenergetycznej, a także sieć teleinformatyczną.

Tymczasem, analiza projektu budowlanego wykazała, że projekt zagospodarowania terenu zawiera jedynie lokalizację elektrowni wraz z stacją kontenerową i połączeniem kablowym.

WSA zwrócił uwagę, iż choć obowiązuje zasada, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, to od tej zasady są wyjątki.

Za wyjątki należy uznać sposób realizacji przyłączy, regulowany Prawem budowlanym, zgodnie z którym budowa przyłączy może następować albo na podstawie zgłoszenia, albo na podstawie przepisów prawa energetycznego, ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Zdaniem sądu nie ma żadnych przekonujących argumentów, by w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie można było zatwierdzić projektu budowlanego budynku i udzielić pozwolenia na jego budowę, w sytuacji, gdy projekt ten nie zawiera przyłączy.

Przy budowie budynku przyłączy nie zalicza się do jego części składowych. Przyłącza zaliczane są do urządzeń budowlanych, technicznie związanych z obiektem budowlanym, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Do urządzeń budowlanych zalicza się również ogrodzenia, przejazdy, place postojowe, place pod śmietniki i same śmietniki.

W ocenie sądu nie do przyjęcia byłby wniosek, że brak w projekcie budowlanym takich urządzeń uniemożliwiłby jego zatwierdzenie i udzielenie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego nie musi więc obejmować przyłącza, które nie jest jego częścią składową – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 23 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Ol 35/17, nieprawomocny  

Anna Dudrewicz 11.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE