Pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane na gminę reprezentowaną przez wójta

Komu należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego: wójtowi gminy czy gminie?

articleImage: Pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane na gminę reprezentowaną przez wójta fot. Thinkstock


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Komu należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego: wójtowi gminy czy gminie? Wnioski o pozwolenia wodnoprawne w imieniu gmin składają wójtowie. Jak interpretować art. 29 i 30 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a.? Czy prawidłowe będzie: „udzielam pozwolenia wodnoprawnego gminie X reprezentowanej przez wójta gminy X”, czy wyłącznie „udzielam pozwolenia wodnoprawnego gminie X”?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 29 k.p.a., stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie z doktryną, „zdolność bycia stroną w postępowaniu administracyjnym posiadają wszystkie osoby prawne bez żadnych ograniczeń.

W świetle art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) osobami prawnymi są m.in. Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przepis art. 29 k.p.a. nie różnicuje w tym zakresie statusu publicznych osób prawnych, kościelnych osób prawnych, korporacyjnych osób prawnych i osób prawnych typu zakładowego, przy czym do publicznych osób prawnych zalicza się m.in. komunalne osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, np. gmina (por. A. Wróbel, Komentarz do art. 29 k.p.a., opublikowany w bazie LEX).

Zgodnie z art. 30 § 3 k.p.a., strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. Zgodnie z doktryną, „przepis ten dotyczy również państwowych (samorządowych) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz organizacji społecznych nieposiadających osobowości prawnej”.

I tak, w odniesieniu do gminy jako osoby prawnej, SN w postanowieniu z dnia 12 grudnia 1995 r., II CRN 184/95 uznał, że "gmina jako osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie.

Organem uprawnionym do czynności procesowych gminy przed sądem jest zarząd, natomiast wójt może reprezentować gminę przed sądem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd” (por. A.Wróbel,Komentarz do art. 30 § 3 k.p.a., opublikowany w bazie LEX).


W mojej ocenie oznacza to, że jeżeli wnioskodawcą była gmina reprezentowana przez wójta, to decyzja powinna być również wydana na tę gminę reprezentowaną przez wójta.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska. 

Agnieszka Oleksyn-Wajda 06.03.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Ochrony Środowiska
Skomentowano 0 razy

Pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane na gminę reprezentowaną przez wójta

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Warto przeczytać

 • Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

  Obrazek do artykułu: Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

  Domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego terenem, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Więcej »

 • Gminy sąsiadujące z parkami narodowymi i rezerwatami otrzymają wsparcie

  Gminy sąsiadujące z parkami narodowymi i rezerwatami otrzymają wsparcie Blisko 1/3 Polski jest pokryta lasami, nie brakuje nam obszarów chronionych. Jest ich dwa razy więcej niż 25 lat temu. "Uważam, że gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych, czy specjalne... Więcej »

 • Ekspert o marketingu miast: hasło i logo nie wystarczą

  Ekspert o marketingu miast: hasło i logo nie wystarczą Hasło i logo nie wystarczą, aby wypromować miasto. Slogan jest tylko hasłowym podkreśleniem najważniejszych atrybutów marki. Markę buduje się konkretnymi i spójnymi działaniami, uważa Robert Stępowski, ekspert ds. marketingu terytorialnego, redaktor naczelny magazynu „MarketingMiejsca.com.pl”. Warszawa zajmuje wysokie miejsce w badaniu opinii... Więcej »

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora