Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Praca samorządowca to nieustanne zmiany

Praca samorządowca to nieustanne zmiany

21.06.17

Ponad połowa badanych samorządowców przyznaje, że ich praca wiąże się z częstymi zmianami. Zmiany te najczęściej generuje system prawny, co ma bezpośredni wpływ na zakres realizowanych zadań. Na drugim miejscu znalazły się zmiany dotyczące organizacji pracy i wykorzystania nowych technologii. Zmiany prawa - w opinii respondentów - sprawiają najwięcej trudności i wymagają szczególnego wysiłku ze strony pracowników.

articleImage: Praca samorządowca to nieustanne zmiany fot. Thinkstock


Administracja publiczna realizuje zakres zadań mających szczególny wpływ na jakość życia społeczno-gospodarczego, pełni służebną rolę wobec społeczeństwa i musi reagować na nowe potrzeby i oczekiwania obywateli, co oznacza konieczność wdrażania zmian.

Z badań wynika, że dynamika zmian w urzędach administracji samorządowej jest stosunkowo wysoka, dotyczy bowiem stanowisk pracy prawie 63% badanych osób. Zmiany te najczęściej generuje system prawny, co ma bezpośredni wpływ na zakres realizowanych zadań. Na drugim miejscu znalazły się zmiany dotyczące organizacji pracy i wykorzystania nowych technologii. Zmiany prawa - w opinii respondentów - sprawiają najwięcej trudności i wymagają szczególnego wysiłku ze strony pracowników.

Czynniki wywołujące zmiany w administracji publicznej

Kluczową cechą współczesnego otoczenia każdej jednostki administracji publicznej są coraz szybciej zachodzące zmiany, które dotyczą postępu technicznego, społeczeństwa, roli klienta usług publicznych, prawa itp. Czynniki wywołujące zmiany organizacyjne zlokalizowane są w otoczeniu zewnętrznym organizacji lub w jej wnętrzu.

Zmiany w administracji publicznej, wywoływane poprzez czynniki zewnętrzne, to przede wszystkim:
• zmiany w otoczeniu prawnym i politycznym;
• potrzeby i konflikty społeczne;
• konieczność wykorzystywania w zarządzaniu publicznym coraz to nowych narzędzi;
• presja na wzrost jakości i efektywności działań administracji;
• konieczność sprawnego zarządzania informacją i dynamiczny rozwój systemów informatycznych;
• zwiększenie poziomu uwrażliwienia na potrzeby obywateli;
• konieczność starannego tworzenia wizerunku urzędu jako instytucji godnej zaufania;
• aktywne poszukiwanie oszczędności w funkcjonowaniu administracji publicznej;
• potrzeba dostosowania form i standardów świadczenia usług do wymagań klientów;
• potrzeba zwiększania transparentności i upraszczania procedur administracyjnych;
• konieczność podnoszenia jakości usług publicznych i postrzeganie tej doskonalonej jakości jako stanu, do którego organizacje powinny stale dążyć;
• wzrost oczekiwań mieszkańców w zakresie bardziej skutecznych działań stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy i podnoszących jakość życia danej zbiorowości;
• wzrost konkurencji między urzędami, czemu sprzyjają np. rankingi umożliwiające porównywanie sprawności i skuteczności działania;
• organizowanie świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych.
Natomiast do czynników wewnętrznych wywołujących zmiany w urzędach można zaliczyć:
• wzrost oczekiwań pracowników dotyczących ich rozwoju;
• wzrost oczekiwań pracowników w zakresie uznania ich podmiotowości i autonomii;
• presja na zmiany związane z organizacją pracy;
• stosunkowo częste zmiany kadr kierowniczych, warunkujące szereg innych zmian w urzędzie.

Cel badań i charakterystyka grupy badawczej

Celem badania było określenie częstotliwości zmian w urzędach objętych badaniem, ich zakresu i celu. Ankietowani mieli także wskazać, jakich zmian przede wszystkim oczekują w urzędzie. W badaniu posłużoną się metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz zawierający 11 pytań zamkniętych. Były to pytania: z odpowiedzią jednoznaczną, z zestawem możliwych odpowiedzi do wyboru. Niektóre pytania dawały możliwość zredagowania własnej odpowiedzi.

Badanie ankietowe przeprowadzono na przełomie 2016/2017 roku. Grupa badawcza liczyła 1351 pracowników samorządowych. Respondenci zatrudnieni byli w 32 urzędach administracji samorządowej zlokalizowanych w 7 województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim.

W grupie badawczej 492 osoby (36,42%) zatrudnione były w urzędach gminy, 451 (33,38%) w urzędach miasta, 198 (14,66%) w urzędach miasta i gminy, 112 (8,29%) w starostwach powiatowych, a 98 (7,25%) w urzędach marszałkowskich. W grupie badawczej 1016 osób to były kobiety, co stanowi 75,20%. Dyplom wyższej uczelni posiadało 1054 respondentów (78,01%). Najbardziej liczna grupa respondentów, bo 430 osób, pracowała w administracji od 4 do 10 lat, co stanowi 31,83%,. Charakterystykę grupy badawczej zawiera tabela 1.

Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczejPrzejdź do strony artykułu: « »
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE