Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Praca w gospodarstwie rolnym rodziców

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców

05.02.10

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

articleImage: Praca w gospodarstwie rolnym rodziców fot. Thinkstock

Jestem pracownikiem samorządowym. Po ukończeniu 16 roku życia, tj. od dnia 28 luty 1990 r. do dnia 7 czerwca 1993 r. pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców. Jednocześnie uczęszczałem do szkoły średniej, cały czas mieszkając u rodziców.

Czy ten okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Zaznaczam, że w tym okresie nie miałem opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne rolników (okres szkolny), natomiast składki opłacali rodzice.

Odpowiedź

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym w tym sensie, że nie wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p.. Natomiast prawo do niej mogą przewidywać przepisy wewnętrzne obowiązujące u danego pracodawcy (np. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) lub przepisy branżowe regulujące prawa i obowiązki niektórych grup zawodowych. Tak jest w przypadku pracowników samorządowych, dla których wypłatę nagród jubileuszowych przewidziano w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowych (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej r.w.p.s. Zgodnie z § 12 ust. 1 r.w.p.s. do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów szczególnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli zaś chodzi o zaliczanie do stażu pracowniczego okresu pracy w gospodarstwie rolnym, to zasadą jest że ten okres wlicza się, jeżeli przepisy prawa lub obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy (regulaminu wynagradzania) przewidują wliczanie do stażu okresów pracy u innych pracodawców.

Dlatego też generalnie w przypadku pracowników samorządowych okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależy nabycie nagrody jubileuszowej.

Szczegółowe zasady określa ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 6 razy
 • Bożena Klada IP: 83.16.* 15-12-2011
  Mam uprzejme zapytanie, czy pracę w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia w okresie 1967 -1970 można zaliczyć do prowniczego stażu pracy aby otrzymać nagrode jubileuszowa.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • AGATA GLIWKA 25-11-2011
  Zgodnie z orzecznictwem okresy pracy w gospodarstwie rodziców są wliczane do stażu pracy - osobiście zaliczono mi w roku bieżącym 2,5 roku okresu gdy uczyłam się w szkole średniej (1992-1994) - nie trzeba być zgłoszonym do ubezpieczenia, nie można jedynie mieć meldunku czasowego w szkole z internatem. Ja dojeżdżałam codziennie do szkoły 7 km, wystarczyły zeznania świadków.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Sylwester Maciag IP: *.*.* 26-01-2011
  Proszę o poradę czy praca w gospodarstwie u rodziców w latach 1983 do 1987 od momentu ukonczenia 16 roku zycia do podjecia pracy od 1-go kwietnia 1987 od 1988 roku jestem pracownikiem budżetowki.Proszę o odpowieć

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Sylwester Maciag IP: *.*.* 26-01-2011
  Proszę o poradę czy praca w gospodarstwie u rodziców w latach 1983 do 1987 od momentu ukonczenia 16 roku zycia do podjecia pracy od 1-go kwietnia 1987 od 1988 roku jestem pracownikiem budżetowki.Proszę o odpowieć

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Emilia Lipiec IP: *.*.* 25-03-2010
  Proszę o odpowiedź, czy praca w gospodarstwie u rodziców w latach 1983 do 1988(tj. od momentu ukończenia 16 roku życia do zakończenia nauku w szkole średniej)będzie w moim przypadku zaliczona do lat pracy (jestem pracownikiem samorządowym).

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Emilia Lipiec IP: *.*.* 25-03-2010
  Proszę o odpowiedź, czy praca w gospodarstwie u rodziców w latach 1983 do 1988(tj. od momentu ukończenia 16 roku życia do zakończenia nauku w szkole średniej)będzie w moim przypadku zaliczona do lat pracy (jestem pracownikiem samorządowym).

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 3)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE